Co robić by osiągnąć lepszą jakość oleju we wtryskarce?

Co robić by osiągnąć lepszą jakość oleju we wtryskarce?
Po uzyskaniu dobrych wyników, zwłaszcza przy zastosowaniu filtracji bardzo dokładnej 3 mikrony, ważne jest znalezienie oleju posiadającego wszystkie pozytywne właściwości, a tym samym umożliwiającego uzyskiwanie okresów trwałości wynoszących 20 - 30 tys. godzin pracy.

Rynek oferuje oleje hydrauliczne, które wyraźnie przewyższają minimalne wymagania określone przez normę DIN 51524 i posiadają kilka ważnych cech.

Pierwsza z nich to dobra odporność na utlenianie. To ważne, bowiem tlen i temperatura to główne przyczyny starzenia oleju. Dobra odporność na utlenianie i zmiany temperatury to ważne właściwości oleju hydraulicznego, szczególnie wówczas, gdy należy się liczyć z lokalnym obciążeniem cieplnym (np. w wyniku efektu Diesla). Przy coraz bardziej zmniejszających się zbiornikach właściwości te są ważniejsze niż zdolność do wydzielania powietrza i przeciwdziałają starzeniu oleju.

Co robić by osiągnąć lepszą jakość oleju we wtryskarce?

Druga ważna cecha to filtracyjność, czyli lekkie działanie powierzchniowo-czynne. Z uwagi na przejście na filtrację bardzo dokładną olej musi gwarantować doskonałą filtracyjność także przy długotrwałej eksploatacji i przy małych ilościach wody. Powinien posiadać ponadto właściwości pozwalające na utrzymywaniu produktów starzenia w stanie zawieszenia, tak aby nie dochodziło do zaklejania elementów konstrukcyjnych oraz do powstawania szlamu, i aby produkty te mogły być oddzielane przez filtr.

Istotną właściwością jest też zdolność wydzielania powietrza. Ze względu na coraz mniejsze zbiorniki, wyższe czasy cykli oraz związane z tym krótsze czasy przebywania w zbiorniku olej ma mniej czasu na uspokojenie i wydzielenie rozproszonego w nim powietrza. Jeśli w układzie hydraulicznym wtryskarki panuje podciśnienie (np. po stronie ssania pompy), rozpuszczone powietrze może być ponownie uwolnione przez podciśnienie i znajdować się w układzie w postaci rozproszonej.

To uwolnione powietrze objawia się w postaci pęcherzyków powietrza, które po stronie tłoczenia pompy prowadzą do dużego obciążenia cieplnego oleju. Ich obecność można często rozpoznać po przypalonym zapachu oleju i po ciemnym kolorze. Dalsze następstwa to skoki ciśnienia i temperatury, a także pogorszenie przewodności cieplnej, a tym samym chłodzenia układu hydraulicznego.