Co robić by osiągnąć lepszą jakość oleju we wtryskarce?

Objawów uszkodzeń należy szukać w pompach, zaworach i na uszczelkach. Zdolność wydzielania powietrza jest uzależniona od stopnia rafinacji oleju podstawowego, lepkości oraz rodzaju i ilości dodatków modyfikujących. Pod względem zdolności wydzielania powietrza olej HLP 46 jest korzystniejszy niż HLP 68.

Trzeba koniecznie pamiętać o tym, że optymalne oleje hydrauliczne są wytworzone na bazie olejów podstawowych o wysokiej jakości i wyważonym stopniu modyfikacji.

Oleje posiadające wszystkie te pozytywne cechy odpowiadają wymaganiom odnośnie zabezpieczonej przed zużyciem i bezpiecznej eksploatacji wtryskarek przy zagwarantowaniu czystości instalacji hydraulicznej i długiego okresu użyteczności.

Dalsze wymagania stawiane dostawcom przez użytkowników to dostarczanie olejów hydraulicznych do bezpośredniego napełniania maszyn w cysternach z termoregulacją zapewniającą utrzymanie temperatury ok. 40 st. C, aby możliwe było napełnianie przez filtry dokładne; poprawa klasy czystości dostarczanego oleju do co najmniej 17/14/12; dobra wzajemna tolerancja z olejami hydraulicznymi powszechnie dostępnymi na rynku oraz duża elastyczność dostaw umożliwiająca w przypadku awarii dużych maszyn wymianę oleju w krótkim czasie.

Warto pamiętać, że wymiana oleju hydraulicznego powinna być z zasady dokumentowana z podaniem godzin pracy. Rejestrowanie normalnego uzupełniania oleju dla skompensowania przecieków i po większych pracach naprawczych jest zbyt pracochłonne i nie daje żadnych nowych spostrzeżeń. Oprócz kontroli zanieczyszczenia oleju we wtryskarce należy też raz w roku kontrolować w miejscu pracy liczbę jodową, wzrost liczby neutralizacji w stosunku do świeżego olej, lepkość, cechy zewnętrzne i zawartość wody

Dodatkowo można kontrolować i oceniać w laboratorium klasy czystości, filtracyjność, produkty ścierania, starzenie oleju, zdolność wydzielania powietrza, pienistość. W przypadku niskich klas czystości we wtryskarce już dawno stwierdzono, że przeprowadzanie kontroli w miejscu pracy nie zawsze pozwala na przewidywanie koniecznej wymiany oleju.

W praktyce często stwierdzano, że przy bardzo dobrych klasach czystości pomiary przy pomocy liczników cząstek, analizy mikroskopowe próbek pobranych z dna zbiornika oraz stwierdzone okresy trwałości filtra pozwalają na szybsze wykrycie starzenie oleju niż krótkie analizy przeprowadzane przez dostawcę oleju.