Contipure AseptBloc firmy Krones AG z certyfikatem 3A

Contipure AseptBloc firmy…

W portfolio firmy Krones AG możemy znaleźć eksperckie rozwiązania różnych technik sterylizacji i związanych z nimi produktów w zakresie aseptycznego rozlewania.

Oba systemy Contipure AseptBloc DN i DA sterylizują już preformy, stosując gazowy nadtlenek wodoru i gwarantują w na każdym etapie procesu utrzymanie statusu aseptycznego.

Spełnione są najbardziej rygorystyczne normy w zakresie higieny

Typoszereg maszyn Contipure AseptBloc uzyskał własnie certyfikat 3A, nadawany przez niezależny instytut 3-A Sanitary. Wyróżnienie to ma szczególną wartość i znaczenie przy wdrażaniu maszyn na rynku północnoamerykańskim, aby umożliwić butelkowanie produktów mlecznych w łańcuchu zimnym.

Certyfikat 3A potwierdza, że systemy mają wyjątkowo gładką powierzchnię zewnętrzną lub są wyposażone w specjalne certyfikowane zawory, filtry czy wzierniki Evoguard. Daje to pewność, że ryzyko ponownego zanieczyszczenia produktu końcowego jest zredukowane do absolutnego minimum. W przyszłości wszystkie systemy Contipure AseptBloc będą mogły posiadać certyfikat 3-A, pod warunkiem, że wykazują odpowiednie cechy konstrukcyjne.

krones-201808sc02-0002

Reportaże

Forum