Ćwierć miliarda złotych na elektrociepłownię w ZAK-u

Ćwierć miliarda złotych na elektrociepłownię w ZAK-u
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytu terminowego do kwoty 256 mln zł w ramach programu "Inwestycje polskie". Pozyskane środki spółka przeznaczy na współfinansowanie budowy nowej elektrociepłowni.

Umowa kredytowa zapewnia źródło finansowania i refinansowania wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym "Nowa Elektrociepłownia w Grupie Azoty ZAK SA - etap I". Kredyt inwestycyjny do kwoty 256 mln zł stanowi finansowanie do 80 proc. wartości umownej kontraktu zawartego z generalnym wykonawcą inwestycji - Rafako SA. Okres finansowania obejmujący terminy wypłat i spłat należności zamyka się 30 czerwca 2024 r.

- Budowa nowej elektrociepłowni w Grupie Azoty ZAK SA to wielkie wyzwanie inwestycyjne wpisane w twarde ramy czasowe, a umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umożliwia konieczną i zgodną z harmonogramem realizację planowanych zadań i etapów przedsięwzięcia - powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK SA. - Inwestycja jest wpisana w strategię grupy na lata 2013-2020, jej realizacja pozwoli spełnić wymogi dyrektywy IED, zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne oraz przyniesie efekty prośrodowiskowe.

- Dzisiejsza umowa jest kontynuacją naszej współpracy z Grupą Azoty ZAK SA - powiedział Piotr Lasecki, wiceprezes zarządu BGK. - We wrześniu tego roku sfinansowaliśmy zadanie "Uruchomienie ciągłej produkcji Oxoplast OT". Jest to też kolejny projekt w ramach programu "Inwestycje polskie". Łącznie z dzisiejszą transakcją zaangażowanie banku w programie osiągnęło wartość 17 mld 627 mln zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje działania polegające na wspieraniu ważnych dla Polski projektów inwestycyjnych. Jako jeden z dwóch filarów programu "Inwestycje polskie" udziela przedsiębiorstwom finansowania dłużnego na warunkach rynkowych.


Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy
 

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy

Polska, 47-220 Kędzierzyn Koźle, Mostowa 30A