Czy europejski przemysł chemiczny może być neutralny dla środowiska?

Czy europejski przemysł chemiczny…
Ambicją europejskiego przemysłu chemicznego jest odgrywanie wiodącej roli w tworzeniu europejskiej gospodarki niskoemisyjnej zgodnej z założeniami Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ).

Pojęcie gospodarki niskoemisyjnej oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Raport „Low carbon energy and feedstock for the European chemical industry” opublikowany przez Niemieckie Towarzystwo Inżynierii Chemicznej i Biotechnologii DECHEMA (German Society for Chemical Engineering and Biotechnology) wyjaśnia w jaki sposób przemysł chemiczny może do roku 2050 stać się neutralny dla środowiska.

- Technologie pozwalające na zmniejszenie emisji CO2 znajdują się już obecnie na stosunkowo zaawansowanym etapie rozwoju. Przemysł będzie musiał znaleźć sposób na przezwyciężenie wyzwań inwestycyjnych, surowcowych i energetycznych, tak aby technologie niskoemisyjne mogły zostać wdrożone w Europie na skalę przemysłową - powiedział Marco Mensink, Dyrektor Generalny Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego Cefic (European Chemical Industry Council).

- Wdrożenie technologii analizowanych w niniejszym opracowaniu pozwoliłoby na bardzo znaczącą redukcję emisji CO2 w przemyśle chemicznym do 2050 r., biorąc pod uwagę realizację nawet najmniej ambitnego scenariusza - dodał Kurt Wagemann, Dyrektor Zarządzający DECHEMA.

Raport DECHEMA analizuje możliwości technologiczne dostępne dla przemysłu chemicznego i określa warunki niezbędne do ułatwienia przejścia europejskiego przemysłu chemicznego na neutralność węglową. Oprócz pełnego przeglądu wszystkich dostępnych technologii dla głównych procesów produkcji chemicznej, opisuje również czynniki niezbędne do modernizacji europejskiego przemysłu:
  • Dostęp do niskoemisyjnej energii elektrycznej w znacznie większych ilościach i po konkurencyjnych cenach.
  • Dostępność alternatywnych surowców (np. surowce pochodzenia biologicznego, CO2 lub gazy odpadowe).
  • Stworzenie sprzyjającej struktury fiskalnej ułatwiającej modernizację starzejących się obiektów i urządzeń produkcyjnych lub budowę nowych zakładów.
  • Wsparcie rządowe lub publiczno-prywatne w celu podziału ryzyka inwestycyjnego w odniesieniu do tych technologii, które są obarczone wysokim ryzykiem.
  • Innowacje i badania nad nowymi technologiami chemicznymi.
  • Stworzenie modeli biznesowych sprzyjających wzmocnieniu współpracy międzysektorowej w celu znalezienia zrównoważonych sposobów ponownego wykorzystania CO2.
Od roku 1990 przemysł chemiczny zmniejszył o połowę energochłonność i emisję gazów cieplarnianych, ale produkcja środków chemicznych nadal pozostaje jednym z najbardziej energochłonnych procesów przemysłowych. Zapewnienie neutralności węglowej w tym sektorze przy jednoczesnym utrzymaniu jego konkurencyjności w Europie w warunkach GOZ jest poważnym wyzwaniem, którego sam przemysł nie jest w stanie rozwiązać.

Pobierz „DECHEMA Report Low carbon energy and feedstock for the chemical industry”

Cefic
Europejska Rada Przemysłu Chemicznego to organizacja mająca siedzibę w Brukseli. Cefic zrzesza 29 tysięcy europejskich przedsiębiorstw z branży chemicznej, zatrudniających ok. 1,3 miliona osób, co stanowi ok. 30% całej branży chemicznej.

Misją Cefic jest wspomaganie działań oraz sposobu postrzegania europejskiego przemysłu chemicznego poprzez inicjatywy poświęcone zdrowiu, bezpieczeństwu i ochronie środowiska naturalnego oraz poprzez rozwiązywanie globalnych wyzwań. Organizacja ta zapewnia także konkurencyjność w ramach branży chemicznej, przyczyniając się do kształtowania pożytecznych praktyk unijnych.

DECHEMA
DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e. V. zrzesza ekspertów z dziedziny inżynierii chemicznej, procesów technologicznych i biotechnologii. DECHEMA liczy ponad 5 800 członków - osób fizycznych, instytucji i firm.

JL
Żródło: Cefic, DECHEMA