Czy rząd zgasi pożary na składowiskach? Rusza ofensywa legislacyjna

Czy rząd zgasi pożary na składowiskach? Rusza ofensywa legislacyjna
Ministerstwo Środowiska przekazało do konsultacji projekty nowelizacji ustaw o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz o odpadach. Zainteresowane strony na wniesienie swoich uwag mają 5 dni (do 13 czerwca 2018 r.). To bardzo krótki okres. Wydaje się, że na ekspresowe tempo wprowadzania zmian legislacyjnych ma wpływ aktualna sytuacja w kraju. Media donoszą, iż od początku tego roku zanotowano ponad 70 pożarów na składowiskach odpadów na terenie całego kraju.

Według opinii Ministerstwa Środowiska nie wszystkie pożary były przypadkowe, a za częścią z nich miałaby stać tzw. "mafia śmieciowa", dla której podpalenia miałyby być próbą pozbycia się nielegalnie zgromadzonych odpadów.

Opinii publicznej nie interesują fachowe szczegóły dotyczące branży gospodarki odpadowej, a w świetle emocjonalnych doniesień medialnych, określenie "mafia śmieciowa" może w łatwy sposób przylgnąć do większości przedsiębiorców działających w tym sektorze. Tym bardziej, że płoną składowiska a nie instalacje przetwarzania odpadów i recyklingu. Przedsiębiorcy zajmujący się recyklingiem utrzymują z reguły wysokie standardy w kwestii zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Z drugiej strony, wobec faktu iż zaproponowane przez rząd zmiany w ustawie o odpadach będą dotyczyły całej branży odpadowej a zmiany i obostrzenia dotkną również zakładów recyklingu, czas przeznaczony na konsultacje z branżą wydaje się niezmiernie krótki.

Co konkretnie proponuje rząd?

Projekt nowelizacji ustawy o odpadach przewiduje m.in. rozszerzenie nadzoru straży pożarnej w zakresie informacji o istniejących miejscach magazynowania i składowania odpadów poprzez nadanie Komendantowi Powiatowemu (Miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej analogicznych narzędzi, jakimi obecnie dysponuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przed wydaniem decyzji na zbieranie czy przetwarzanie odpadów. Do uzyskania zezwolenia na taką działalność konieczne będzie uzyskanie opinii komendanta.

Nowa ustawa zakłada też skrócenie z 3 lat do 1 roku okresu obowiązywania zezwoleń na magazynowanie odpadów. Dodatkowo zaproponowano, aby w przypadku zbierania odpadów maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które jednocześnie są magazynowane nie może przekroczyć połowy całkowitej pojemności instalacji lub innego miejsca magazynowania odpadów. Projekt przewiduje również wprowadzenie obowiązku "prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów, w którym magazynowane lub składowane są odpady".

W projekcie zaproponowano ponadto przepisy umożliwiające wstrzymanie przez WIOŚ działalności w przypadku stwierdzenia w trakcie kolejnych kontroli takich samych naruszeń (tzw. recydywa), tj. prowadzenie działalności polegającej na zagospodarowaniu odpadów (zbieranie, przetwarzanie odpadów) z naruszeniem warunków posiadanych decyzji bądź w przypadku ich braku.

Kolejnym instrumentem prawnym, który w zamyśle prawodawców ma ograniczyć proceder gospodarowania odpadami w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, jest wprowadzenie (w przypadku zbierania odpadów niebezpiecznych oraz odzysku odpadów poprzez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych) nowego obowiązku posiadania przez posiadacza odpadów tytułu prawnego wyłącznie w formie prawa własności do terenu, na którym dokonywane jest gospodarowanie odpadami.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów konieczne będzie dołączenie dokumentu potwierdzającego prawo własności gospodarującego odpadami do terenu, na którym będą zbierane odpady niebezpieczne lub na którym będą przetwarzane odpady przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych.GPS GPS

Wysłany: 2018-06-09 13:46:43

Polska jest już tak zaawansowana technologicznie,że trzyma swoje śmieci w chmurze.