D2W - ekologiczne opakowania przyszłości

D2W - ekologiczne opakowania przyszłości
Prezentujemy interesujący tekst Łukasza Gieruckiego z Podkarpackiego Centrum Opakowań Lumex. Dotyczy on przyszłości opakowań foliowych i zalet jakie niesie stosowanie dodatku d2w, czyli całego asortymentu specjalistycznych dodatków do tworzyw sztucznych. Technologia bazująca na niewielkich ilościach pro-degradantu d2w (czynnika wspomagającego i przyspieszającego naturalnie zachodzący proces degradacji) dodawanego podczas konwencjonalnego procesu produkcyjnego, zmienia całkowicie charakterystykę rozkładu produktu finalnego.

Ostatnio powrócił temat opakowań foliowych i ich szkodliwości dla środowiska. Właściwie można powiedzieć, że został medialnie nagłośniony, ponieważ problem nie jest nowy, tyle tylko że jak do tej pory nikt w Polsce poważnie go nie traktował. Pytanie, dlaczego dopiero teraz i skąd tak radykalnie nierealne podejście do problemu?

Na całym świecie, także w Polsce, wzrasta ilość odpadów z tworzyw sztucznych, w tym w znacznej mierze zużywanych opakowań, które ze względu na swoją trwałość stanowią problem gospodarczy i zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wszystkie kraje Unii Europejskiej zobowiązały się walczyć z problemami związanymi z ochroną środowiska powodowanymi przez ogromne ilości odpadów i śmieci, których plastiki stanowią znaczną część.

Obecnie produkujemy 20 razy więcej tworzyw niż robiliśmy to 50 lat temu. 90 proc. wszystkich produktów staje się odpadem w przeciągu sześciu miesięcy od zakupu. Ponad 80 proc. odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących od konsumentów wysyłane są na śmietniska, 8 proc. jest spalane, a tylko 7 proc. przetwarzane ponownie.

Według przeprowadzonych szacunków rocznie w Polsce powstaje ok. 530 tys. ton zużytych opakowań z papieru i tektury, 466 tys. ton opakowań szklanych, 276 tys. ton opakowań z tworzyw sztucznych i laminatów oraz 130 tys. ton opakowań metalowych.

Masa zużytych opakowań obciążających środowisko przypadająca rocznie na jednego mieszkańca Polski wynosi ok. 70 kg i jest jeszcze znacznie mniejsza niż w Europie Zachodniej. Na świecie wynosi ona ok. 150 kg. Problem ten jest jednak u nas coraz bardziej odczuwalny, głównie ze względu na brak sprawnego systemu zbiórki i utylizacji zużytych opakowań oraz narastające w zastraszającym tempie zaśmiecanie środowiska naturalnego i zaleganie latami odpadów na wysypiskach.

Odpady opakowaniowe w liczbach - Podkarpackie
Ponieważ nasza firma działa na terenie województwa Podkarpackiego, to zasięgnęliśmy informacji odnośnie odpadów na terenie Krosna. Według informacji pozyskanych z Urzędu Miasta Krosna ogólną masę odpadów opakowaniowych wytworzoną w mieście Krośnie oszacowano na poziomie ok. 3,13 tys. ton w tym 573,97 ton odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.

Strumień odpadów komunalnych [t/r]

 • Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 4 856,64
 • Odpady zielone 588,68
 • Papier i tektura (nieopakowaniowe) 1 125,86
 • Opakowania z papieru i tektury 1 125,86
 • Opakowania ze szkła 1 000,76
 • Opakowania z tworzyw sztucznych 573,97
 • Opakowania wielomateriałowe 250,19
 • Opakowania z blachy stalowej 117,74
 • Opakowania z aluminium 58,87
 • Tekstylia 441,51
 • Metale 412,08
 • Szkło (nieopakowaniowe) 176,61
 • Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 1 339,26
 • Odpady mineralne 1 569,82
 • Drobna frakcja popiołowa 2 060,39
 • Odpady niebezpieczne 98,11

Ogółem 15 796,35

 • Opakowania z papieru i tektury: 1 125,86 t - 36 proc.
 • Opakowania ze szkła: 1 000,76 t - 32 proc.
 • Opakowania z tworzyw sztucznych: 573,97 t - 18 proc.
 • Opakowania wielomateriałowe: 250,19 t - 8 proc.
 • Opakowania z blachy: 117,74 t - 4 proc.
 • Opakowania z aluminium: 58,87 t - 2 proc.