Danone z partnerami uruchamia program recyklingu kubków po jogurtach

Jeden cel - wiele obszarów działania

Ważnym elementem projektu jest również współpraca z sortowniami. Obecnie współpraca obejmuje 3 podmioty, które wysortowują odpady polistyrenowe - w przyszłości jednak ma być ich więcej. Wsparcia w tym zakresie udziela Organizacja Odzysku Opakowań Rekopol.

- Opracowana przez zespół technologia znacznie zwiększa potencjał oczyszczania i przetwarzania opakowań, a instalacja stworzyła sporo nowych możliwości przetwarzania opakowań z polistyrenu. Wprowadzanie tego rodzaju innowacji ma duże znaczenie dla podnoszenia poziomu zbiórki i recyklingu tego tworzywa w Polsce - mówi Jakub Tyczkowski, Prezes Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol.

Danone wraz z partnerami, m.in. działając w ramach Polskiego Paktu Plastikowego, od lat wprowadza rozwiązania, mające na celu zmianę obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych na polskim rynku opakowaniowym w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Realizacja pilotażowego projektu dot. recyklingu polistyrenu to kolejny krok w kierunku zmniejszenia wpływu opakowań z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne, do czego Danone zobowiązał się, przystępując do Polskiego Paktu Plastikowego. Do tej pory w spółkach wdrożono zasady ekoprojektowania - każde nowe opakowanie powstaje z myślą o zwiększeniu możliwości jego przyszłego recyklingu. Konsekwentne minimalizowanie wpływu opakowań na środowisko obejmuje również: redukcję ich wagi, a tym samym ograniczenie zużycia materiałów, optymalizację wypełnienia przestrzeni transportowych, czy wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu.

Firma realizuje też inne pionierskie inicjatywy, czego przykładem może być zobowiązanie, ogłoszone pięć lat temu na szczycie klimatycznym ONZ COP 24 w Katowicach. Żywiec Zdrój, będący częścią grupy spółek Danone, ogłosił wówczas, że w 2020 roku zapewni zbiórkę takiej ilości plastiku, jaką wprowadza na rynek w tym samym okresie. Obietnica została dotrzymana w 2020, jak również w 2021 i 2022 roku. Kluczowe znaczenie w realizacji obietnicy miało partnerstwo z Organizacją Odzysku Opakowań Rekopol. Spółka od lat zabiega o wprowadzenie w Polsce systemu kaucyjnego na opakowania napojowe, co sprawi, że opakowania będą ponownie trafiać do obiegu, stając się wartościowym surowcem, który może zyskać drugie i kolejne życia.

Zobowiązania zawarte w nowej strategii zrównoważonego rozwoju - "Drodze pozytywnego wpływu Danone", a także realizacja pionierskich inicjatyw i programów to kolejne dowody na to, że ochrona zasobów planety - w tym energii i surowców - pozostaje jednym z priorytetów firmy.


danone2