Dassault Systèmes ogłasza start inicjatywy "The Only Progress is Human"

Dassault Systèmes ogłasza…

Firma Dassault Systèmes ogłosiła start globalnej inicjatywy "The Only Progress is Human", której celem jest podniesienie świadomości w zakresie współczesnych wyzwań społecznych i ekologicznych oraz inspirowanie do tworzenia innowacji w świecie wirtualnym.

Przez dwa lata Dassault Systèmes zaprezentuje dziesięć "aktów" poświęconych najważniejszym wyzwaniom, z jakimi przyjdzie zmierzyć się ludzkości, w tym zdrowiu, miastom, energii, wodzie i innym obszarom. Akty te zilustrują, w jaki sposób wirtualne kopie bliźniacze pozwalają rozwiązywać problemy związane m.in. z dbaniem o zdrowie oraz ochroną najcenniejszych zasobów w przyszłości. Będę one także stymulować postęp przez modernizację metod projektowania produktów oraz tworzenie rzeczywistych wrażeń ukierunkowanych na człowieka.

Akt pierwszy, który odbył się 26 lutego w paryskim Jardin des Plantes, jest poświęcony emocjom i pytaniu "W jaki sposób światy wirtualne zmieniają sposób odczuwania emocji?". Publiczność miała okazję zobaczyć, jak dzięki zaangażowaniu intelektu i emocji świat wirtualny może stymulować pozytywne działania. Podczas wyjątkowego wydarzenia audiowizualnego zatytułowanego "Virtual Harmony" zostały zaprezentowane pierwsze w pełni użytkowe skrzypce 3Dvarius, wydrukowane na drukarce 3D i zaprojektowane przy użyciu rozwiązań Dassault Systèmes. Mają one zainspirować studentów do tworzenia instrumentów nowej generacji.

- Największą wartością światów wirtualnych jest drzemiący w nich potencjał pozwalający wyobrazić sobie lepszą przyszłość, mając przy tym świadomość wpływu decyzji projektowych na społeczeństwo i środowisko. Świat ten łączy wyobraźnię, funkcjonalność i zrównoważony rozwój, pozwalając na stworzenie harmonii między produktami, środowiskiem i życiem - mówi Bernard Charlès, wiceprezes i dyrektor generalny Dassault Systèmes. - Dassault Systèmes chce stać na czele globalnej transformacji, która pozwoli nam wejść w nową erę zrównoważonych innowacji ukierunkowanych na człowieka. Zdecydowaliśmy się tchnąć życie w naszą wizję i wyrazić ją za pomocą dziesięciu aktów, które skłonią do myślenia i zainspirują do działania. Chcemy pokazać oraz wykorzystać drzemiący w ludziach niewiarygodny potencjał do współpracy i płynącej z niej innowacyjności.

Wirtualne kopie bliźniacze tworzone przy użyciu platformy 3DEXPERIENCE i aplikacji Dassault Systèmes pomogły już odkryć nowe metody leczenia, usprawnić dostawy w miastach i zaprojektować rzeźbę pochłaniającą zanieczyszczenia. Otwierają one nowe możliwości w zakresie projektowania, symulowania, testowania, rozumienia oraz doświadczania rozwiązań w kontekście użytkowym przed ich wyprodukowaniem.

3dvariusCzytaj więcej:
Druk 3D 222

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do
 

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do projektowania 3D, rozwiązania 3D Digital Mock Up i Product Lifecycle Management (PLM)

Polska