Dassault Systèmes przedstawia inicjatywę ''Water for Life''

Dassault Systèmes przedstawia…

Firma Dassault Systèmes przedstawiła  inicjatywę ''Water for Life'', będącą kolejnym etapem kampanii The Only Progress is Human, której celem jest zwiększanie świadomości w zakresie współczesnych wyzwań społecznych i ekologicznych oraz inspirowanie do tworzenia innowacji z zastosowaniem środowisk wirtualnych. Inicjatywa ''Water for Life'' jest ukierunkowana na podjęcie wyzwania bardziej zrównoważonego zużycia wody przez przemysł oraz ochrony jej cennych zasobów. Kampania jest zorientowana na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals, SDG) ONZ, a w szczególności SDG 6 dotyczących ''czystej wody i warunków sanitarnych dla wszystkich''. 

W ramach inicjatywy ''Water for Life'' Dassault Systèmes pomoże swoim klientom podjąć to wyzwanie w trojaki sposób: przez pomiar i optymalizację, innowacyjność i tworzenie oraz edukację. W pierwszej kolejności platforma 3DExperience będzie pozycjonowana jako system pozwalający skuteczniej mierzyć i optymalizować ślad wodny przedsiębiorstw, zapewniając klientom zintegrowane rozwiązania dostarczające danych o zużyciu wody w ramach realizowanych projektów oraz wpływu poszczególnych wersji projektów na środowisko. W przyszłości rekomendacje bazujące na sztucznej inteligencji podpowiedzą klientom, jak tworzyć nowe produkty, usługi i doświadczenia znacznie lepiej ukierunkowane na zrównoważony rozwój.

Dassault Systèmes będzie także promować oszczędzanie wody w ramach 3DExperience Lab. W realizacji tego celu pomoże skumulowana wiedza sprzyjająca powstawaniu rewolucyjnych innowacji, takich jak EEL Energy, przekształcających procesy przemysłowe w branżach, którym zależy na ograniczeniu zużycia wody. Dassault Systèmes będzie też współpracować z takimi platformami, jak OceanHub Africa.

Firma będzie także wspierać programy edukacyjne, których celem jest zwiększanie świadomości w związku z nadmiernym zużyciem wody, oraz inspirować przyszłe pokolenia do dbania o ten cenny zasób naturalny w ramach takich projektów, jak Mission Ocean we Francji współpracujący z La Fondation Dassault Systèmes.

- Świat zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest oszczędzanie wody, zwiększanie poziomu odpowiedzialności oraz ukierunkowanie na zrównoważony rozwój. W kontekście założeń ONZ przemysł ma ważną rolę do odegrania - mówi Bernard Charlès, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny, Dassault Systèmes. - Środowiska wirtualne pozwalają naszym klientom opracowywać, projektować i testować radykalnie nowe produkty, materiały i procesy wytwórcze, które będą tworzyć podstawy gospodarki przyszłości. Nowe rozwiązania branżowe mogą zapewnić nam pozycję głównego partnera w kontekście renesansu przemysłu, ukierunkowanego na zrównoważony rozwój w zgodzie z założeniami Porozumienia paryskiego.

Woda jest niezbędna do życia, ale jej nadmierne zużycie do produkcji dóbr i usług wykorzystywanych na świecie zagraża jej dostępności. Obecnie ponad 40% populacji świata cierpi z powodu niedoboru wody. Zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ ogłosiła lata 2018-2028 dekadą działań na rzecz wody z ukierunkowaniem na zrównoważony rozwój i zintegrowane metody zarządzania zasobami wody. Inicjatywa ''Water for Life'' Dassault Systèmes jest zgodna nie tylko z tą strategią, ale także z inicjatywą Science Based Targets. Firma wspiera także rekomendacje TCFD (ang. Taskforce for Climate-related Financial Disclosures).

Inicjatywę ''Water for Life'' zainicjował materiał wideo, w którym wystąpili Bernard Charlès i podróżnik Mike Horn, których łączy idea ochrony zasobów wody.

- Jako podróżnik jestem naocznym świadkiem negatywnego wpływu działalności człowieka na świat. Powinniśmy wszyscy troszczyć się o dobro naszej planety, a w szczególności dbać o oszczędne gospodarowanie zasobami wody, które są niezwykle cenne - mówi Mike Horn. - Cieszę się, że cel ten przyświeca nie tylko ONZ, organizacjom pozarządowym i politykom, ale także liderom przemysłu, takim jak Bernard Charlès, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny, Dassault Systèmes, którzy podejmują ten ważny temat i podkreślają jego znaczenie.

Celem zainicjowanej w lutym 2020 r. kampanii komunikacyjnej ''The Only Progress is Human'' jest podnoszenie świadomości w zakresie współczesnych wyzwań społecznych i ekologicznych oraz inspirowanie do tworzenia innowacji w świecie wirtualnym. Inicjatywa obejmuje 10 aktów skierowanych do szerszej publiczności, które nie tylko ilustrują sposoby wykorzystania wirtualnych kopii bliźniaczych do tworzenia rzeczywistych wrażeń ukierunkowanych na człowieka, ale także stanowią jednocześnie odpowiedź na konkretne wyzwanie. Akt pierwszy był poświęcony wyzwaniu ''W jaki sposób światy wirtualne zmieniają sposób odczuwania emocji?''. Podczas wyjątkowego wydarzenia audiowizualnego zatytułowanego ''Virtual Harmony'' zaprezentowano pierwsze w pełni użytkowe skrzypce 3Dvarius, wydrukowane na drukarce 3D i zaprojektowane przy użyciu rozwiązań Dassault Systèmes. 


Czytaj więcej:

Reportaże

Forum