Debata o przyszłości polskiego recyklingu

Debata o przyszłości polskiego… Stowarzyszenie "Polski Recykling" organizuje w dn. 31 stycznia konferencję, której celem będzie zmierzenie się z palącymi problemami związanymi z zagospodarowaniem odpadów w Polsce. Podczas warszawskiego spotkania zaproszeni eksperci przyjrzą się sytuacji polskiej branży odzysku odpadów w świetle wysokich wymagań środowiskowych nakładanych przez Unię Europejską.

- W najbliższych latach Polska będzie musiała zmierzyć się z dwoma poważnymi wyzwaniami w zakresie odzysku odpadów - mówi Szymon Dziak, prezes stowarzyszenia "Polski Recykling".

Plany Komisji Europejskiej w ramach realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym zakładają podwyższenie poziomu recyklingu odpadów komunalnych do 65 proc. i opakowaniowych do 75 proc. do 2030 r.

- Bez radykalnego wzmocnienia w Polsce systemu zbiórki odpadów oraz wsparcia branży zajmującej się ich przetwarzaniem, gminy nie osiągną tych celów - mówi prezes Dziak. - Obecnie koszt zebrania, sortowania i transportu odpadów jest wysoki, a jakość sprzedawanego do recyklingu surowca w wielu przypadkach jest niezadowalająca, co wymaga poniesienia kolejnych nakładów finansowych w celu przygotowania odpadów do ich przetworzenia. Skutkiem tego jest np. produkowanie nowych tworzyw z ropy (surowca pierwotnego), zamiast z surowca uzyskanego z recyklingu. Jak w takim razie możliwe będzie spełnienie tak wysokich limitów jeśli chodzi o recykling?

Drugie poważne wyzwanie stojące przed branżą to nowe wymogi wynikające z nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

- Do dnia 30 kwietnia 2017 r. wszyscy przedsiębiorcy, którzy spełniają określone w ustawie warunki będą zobowiązani do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego - podkreśla Maciej Przeździak, członek zarządu stowarzyszenia. - Naszym zdaniem audyt jest potrzebny, ale znaczne obawy wzbudza fakt, że na chwilę obecną lista audytorów i weryfikatorów, którzy mogliby przeprowadzić audyt, jest bardzo krótka, co będzie miało wpływ na cenę audytu. Z drugiej strony kary za nieprzeprowadzenie audytu są znaczące łącznie w tym rozważane jest wykreślenie z rejestru.

Konferencja będzie pierwszym tak szerokim spotkaniem całej branży recyklingu w Polsce. Organizatorzy żywią nadzieję, że obecność przedstawicieli Ministerstwa Środowiska oraz licznych organizacji pozarządowych pozwoli na wypracowanie propozycji rozwiązań kluczowych kwestii. Dalsze informacje na temat konferencji można uzyskać na stronie Stowarzyszenia "Polski Recykling" (www.polskirecykling.org) oraz pod adresem e-mail: info@polskirecykling.org.

Stowarzyszenie "Polski Recykling" jest aktualnie największą organizacją branżową zrzeszającą wyłącznie polskie zakłady recyklingu tworzyw sztucznych w naszym kraju. Głównym celem jest promocja recyklingu, który jest najbardziej korzystnym dla środowiska procesem przetwarzania odpadów. Celem stowarzyszenia jest współpraca z administracją państwową w celu promowania odzysku odpadów surowcowych i selektywnej zbiórki odpadów. Działania stowarzyszenia zostały niedawno zauważone i docenione przez Ministerstwo Środowiska, dlatego uzyskało rekomendację do przedstawienia osoby do grupy eksperckiej powołanej przez Polskie Centrum Akredytacji. Grupa miała za zadanie stworzenie procedur do wymagań dla weryfikatorów środowiskowych do tzw. audytu zewnętrznego recyklerów.