Decyzja KE zmieni światowy rynek PVC

Decyzja KE zmieni światowy rynek PVC
Wstępne porozumienie Ineos i Solvay w sprawie utworzenia spółki joint venture zostało podpisane w maju br. Jego celem jest połączenie możliwości produkcyjnych obu firm oraz stworzenie podmiotu, który znajdzie się w czołowej trójce światowych producentów polichlorku winylu. We wtorek obie spółki złożyły w Brukseli wniosek o wydanie pozwolenia na połączone przedsięwzięcie, w którym obie spółki posiadałyby równe udziały. Po sprawdzeniu wniosku i jego akceptacji firmy będą mogły podjąć wiążące zobowiązania.

Szacowane roczne przychody nowego podmiotu mają wynosić nawet 4,3 mld euro, REBITDA zaś określana jest na poziomie 257 mln euro. Wspólne przedsiębiorstwo zatrudniać będzie w 9 krajach 5650 pracowników i będzie działać w obszarze produkcji polichlorku winylu, sody kaustycznej oraz pochodnych chloru. Z transakcji wyłączona jest spółka RusVinyl, joint venture spółek Solvay i Sibur.

Solvay wniesie do nowej spółki 7 zakładów produkcyjnych, zarówno działających w branży winylowej i skupionych w spółce Solvin, jak i wchodzących w skład segmentu chlorowego. Zależna od koncernu Ineos spółka Kerling, największy europejski producent PVC, wniesie natomiast 10 fabryk zlokalizowanych w 7 krajach Europy.

Przedstawiciele Ineos i Solvay spodziewają się, że utworzenie nowej spółki przyniesie znaczące synergie, zwłaszcza dzięki optymalizacji konsumpcji energii, usprawnieniu produkcji i zwiększeniu specjalizacji poszczególnych fabryk, czy optymalizacji kosztów zakupu surowców.