Dick Stolwijk, wiceprezes Basell Orlen Polyolefins ocenia 2009 r. w branży tworzyw sztucznych

Zarówno rok 2008 i 2009 zdecydowanie różnią się od poprzednich lat i rok 2010 będzie prawdopodobnie także inny. Znawcy rynku wykazują nieznaczny optymizm odnośnie popytu na poliolefiny w Europie i sugerują, że w 2010 roku trend odwróci się i nastąpi nieduży wzrost. Polska może doświadczyć jednak mocniejszego wzrostu, ponieważ roczny poziom zużycia poliolefin na mieszkańca w Polsce jest znacznie niższy niż w Europie Zachodniej. Pomimo tej zachęcającej prognozy dla rynku, musimy sobie uświadomić, że przy kurczeniu się rynku przez dwa lata z rzędu, jego wzrost przez następny rok nie wystarczy do powrócenia do poziomu popytu z 2007 roku.

Przemysł przetwórczy będzie powoli restartował odłożone projekty inwestycyjne związane z nowymi potencjałami. Jednakże, ponieważ dostęp do nowego kapitału jest bardziej ograniczony, a prognozy wzrostu są mniej optymistyczne, koszty każdej inwestycji będą prawdopodobnie weryfikowane. Wzrost potencjału nie będzie w pełni zrealizowany w 2010 roku i dlatego nie przyczyni się w większym stopniu do wzrostu popytu w 2010.

Z punktu widzenia dostaw poliolefin, Europa stawi czoła wyższemu poziomowi importu, jak również zwiększonej konkurencji w sprzedaży eksportowej. Taka sytuacja jest przede wszystkim związana z napływającą teraz i w przyszłości falą potencjału z Bliskiego Wschodu.

Przemysł poliolefin w Europie z pewnością musi kontynuować racjonalizację instalacji produkcyjnych, aby zbilansować popyt i podaż. BOP jest jedynym krajowym producentem poliolefin oraz największym wytwórcą tworzyw sztucznych w Polsce. Obok szerokiego wachlarza najwyższej jakości produktów, oferujemy naszym klientom pełen serwis.

Niezależnie od sytuacji rynkowej, zapewniamy taki poziom usług, jakiego oczekują nasi klienci. Przy zmieniającym się rynku ważne jest, aby zapewnić klientom wartość dodaną jaką są: jakość produktów, ich niezmienność i właściwości oraz dostawy na czas. BOP pomyślnie działa na tych polach i chciałby wzmacniać swoją pozycję preferowanego dostawcy. Posiadamy Autoryzowanych Dystrybutorów – firmy: Brenntag Polska i Krakchemia, które pomagają nam dotrzeć do i wspierać polskich przetwórców poliolefin. Jeśli chodzi o nowe produkty, BOP zintensyfikował rozwój wspólnych aplikacji w 2009 roku, co zamierza kontynuować w tym roku.