Dobre wieści z Grupy LOTOS

Dobre wieści z Grupy LOTOS…
Trzeci kwartał br. upłynął pod znakiem dalszej znaczącej poprawy wyników operacyjnych i finansowych LOTOSU. Spółka zwiększyła przychody i zyski oraz istotnie obniżyła zadłużenie. Konsekwentnie wdraża strategię stabilnego i bezpiecznego rozwoju na lata 2017 - 2022, podejmując kolejne działania, m. in. na rzecz dywersyfikacji źródeł surowców, realizacji innowacyjnych projektów, w tym w obszarze badań nad biopaliwami 2. i 3. generacji, technologiami wodorowymi oraz elektromobilności. We wrześniu br. LOTOS zadeklarował, że wybuduje dwanaście punktów ładowania aut elektrycznych na swoich stacjach na trasie Gdańsk - Warszawa. Inwestycja, podobnie jak inne innowacyjne projekty, uzyskała dofinansowanie unijne.

Historyczne wyniki LOTOSU

W trzecim kwartale 2017 r. kurs akcji LOTOSU na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrósł z 51 PLN do 60 PLN. Kapitalizacja spółki przekroczyła 11 mld PLN. W 3 kw. 2017 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 6.263 mln PLN wobec 5.660 mln w 3 kw. 2016 r. (+10,6%) W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku Grupa Kapitałowa LOTOS wygenerowała blisko 2,3 mld PLN skonsolidowanego zysku EBITDA wg LIFO[1], co oznacza wzrost o +32% względem 2016 r., z czego na segment produkcji i handlu przypadło ponad 1,6 mld PLN, a na segment wydobywczy ponad 0,6 mld PLN.

W 3 kw. 2017 spółka osiągnęła zysk EBITDA wg LIFO1 na poziomie 926 mln PLN, co oznacza wzrost +38% względem analogicznego kwartału 2016 r. Zysk operacyjny EBIT wg LIFO wyniósł 768 mln PLN, a więc zwiększył się o +85% względem 3 kw. 2016 r., a skonsolidowany zysk netto osiągnął 619 mln PLN, co stanowi wzrost o +63% względem 3 kw. 2016 i aż o +292% względem 2 kw. 2017 r.

We wrześniu spółka zanotowała historyczny rekord modelowej marży rafineryjnej, która wyniosła 10,4 USD/bbl. W 3 kw. 2017 marża ukształtowała się na poziomie 8,57 USD/bbl, wzrost o 42% r/r. W minionym kwartale rafineria LOTOSU pracowała bez zakłóceń, a przerób ropy osiągnął rekordowy poziom 2.784 tys. ton. W okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku przerób ropy wyniósł 6.926 tys. ton. Także wynik segmentu wydobywczego poprawił się wobec 3 kw. 2016 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 256 mln PLN, względem 245 mln PLN r/r (+4,3%). Wynik na poziomie operacyjnym EBITDA wyniósł 168,1 mln PLN vs. 117 mln PLN r/r. Rezultatom segmentu sprzyjał wzrost ceny ropy i gazu ziemnego oraz wzrost wolumenu sprzedaży LOTOS Norge. Natomiast negatywny wpływ na wynik finansowy segmentu miała deprecjacja USD.

W segmencie produkcji i handlu zysk EBITDA wg LIFO1 w 3 kwartale br. wyniósł 750,4 mln PLN vs. 525 mln PLN w analogicznym okresie 2016 r. (+43%). Sprzedaż olejów napędowych wzrosła r/r o 9.4% z 1,3 mln ton (3 kw. 2016 r.) do 1,5 mln ton (3 kw. 2017 r.)

Dobre wyniki finansowe pozwoliły znacznie obniżyć zadłużenie Grupy. Na koniec 3 kw. 2017r. dług netto kształtował się na poziomie 3,3 mld PLN, względem 4,8 mld PLN na koniec 2016r., co stanowiło spadek o -1,5 mld PLN. Dźwignia finansowa ukształtowała się na bezpiecznym poziomie 33%, vs. 56% na koniec 2016 r. i 74% na koniec 2015 r. Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA wg LIFO wyniósł 1.1x w porównaniu do 1,9x na koniec 2016 r. i 2,6x na koniec 2015 r.