Dobre wieści z Grupy LOTOS

Pierwsza od dekady dywidenda

W dniu 29 września 2017 r. Grupa LOTOS wypłaciła dywidendę w wysokości 1 PLN na akcję. Środki wypłacone akcjonariuszom w formie dywidendy stanowią ok. 18% zysku netto. Warto nadmienić, iż to druga dywidenda w 12-letniej obecności spółki na GPW. Poprzednia została wypłacona 10 lat temu i wynosiła 0,36 PLN na akcję.

LOTOS zelektryfikuje trasę Warszawa-Trójmiasto

Spółka wytypowała 50 stacji przy autostradach i drogach szybkiego ruchu, które mają zostać wyposażone w punkty ładowania energii elektrycznej. Pierwsze z nich zostaną uruchomione na dwunastu stacjach zlokalizowanych na trasie Warszawa - Trójmiasto, wzdłuż autostrady A1 i A2. Umożliwi to przejazd samochodem elektrycznym ze stolicy nad morze. Koszt inwestycji, wyceniony na ok. 1 mln euro, będzie w części pokryty ze środków unijnych. Od 2015 r. punkty szybkiego ładowania działają już na wybranych stacjach LOTOSU w Trójmieście.

Dywersyfikacja dostaw ropy ważnym elementem strategii

Spółka konsekwentnie realizuje swoje założenia strategiczne w zakresie dywersyfikacji dostaw surowców. W każdym przypadku decyzja o zakupie surowca jest uwarunkowana efektywnością technologiczną i ekonomiczną. W pierwszej połowie listopada do gdańskiej rafinerii dotarł po raz pierwszy surowiec ze Stanów Zjednoczonych (o czym piszemy w dalszej części artykułu). We wrześniu LOTOS sprowadził ropę z Kanady. Była to pierwsza dostawa ropy z Kanady w ponad 40-letniej historii rafinerii. Wcześniej firma testowała również ropę z Iranu.

Reorganizacja segmentu upstream - G. Graham prezesem spółki LOTOS Upstream

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami LOTOS kontynuuje reorganizację segmentu poszukiwawczo-wydobywczego. W ostatnich dniach na stanowisko prezesa Zarządu LOTOS Upstream, nowej spółki odpowiedzialnej za ten segment działalności Grupy, Rada Nadzorcza wybrała dr Gavina Grahama. To menedżer z 35-letnim międzynarodowym doświadczeniem
w branży Oil&Gas, związany z Grupą LOTOS od lutego 2017 r.

Powstanie LOTOS Upstream jest konsekwencją realizacji strategii firmy na lata 2017-2022. Celem nowo utworzonej spółki jest rozwój segmentu poszukiwawczo-wydobywczego na Morzu Północnym i basenie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie produkcji węglowodorów.

Drugi gazociąg na Bałtyku

20 października LOTOS zakończył kolejny etap budowy 75 km gazociągu łączącego centrum produkcyjne na bałtyckim złożu B8 z należącą do grupy kapitałowej elektrociepłownią we Władysławowie. Budowa rurociągu rozpoczęła się w 2016 r. W sumie ułożono 75 km gazociągu. Końcówka gazociągu trafiła na platformę LOTOS Petrobaltic. Teraz czeka na wykonanie testów szczelności. Kolejnym etapem będzie zabezpieczanie ułożonego gazociągu matami betonowymi. Gaz ziemny oddzielony od surowej ropy naftowej wydobytej ze złoża B8 będzie wykorzystany do produkcji energii dla Władysławowa.