Dobre wyniki PCC Rokita

Dobre wyniki  PCC Rokita Grupa Kapitałowa PCC Rokita uzyskała w ubiegłym roku bardzo dobre wyniki finansowe - wypracowała 1,1 mld zł skonsolidowanych przychodów oraz 71,2 mln zł zysku netto przy jednocześnie realizowanych inwestycjach. W szczególności spółka ponosiła wydatki na inwestycje związaną z elektrolizą membranową i zmianą technologii wytwarzania chloru na energooszczędną i bardziej wydajną. W związku z rosnącymi zdolnościami produkcyjnymi chloru Grupa rozpoczęła właśnie strategiczną współpracę ze spółką PCC MCAA podpisując list intencyjny w tym zakresie.

Przychody Grupy w 2014 r. wyniosły 1,09 mld zł utrzymując się na podobnym poziomie co w roku poprzednim. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 203,5 mln zł (wzrost o 2,6 proc. r/r), zysk z działalności operacyjnej - 81,0 mln zł (wzrost o 4,9 proc. r/r), EBITDA - 125,2 mln zł (wzrost o 4,5 proc. r/r), a zysk netto - 71,2 mln zł (wzrost o 22,2 proc. r/r).

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wypracowanych wyników - powiedział Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita. - Mimo utrzymania podobnego poziomu przychodów jak przed rokiem, byliśmy w stanie wypracować wzrostu skonsolidowanych zysków i marż na wszystkich poziomach. Było to możliwie m.in. dzięki obniżeniu kosztów własnych sprzedaży, w tym spadku średnich cen surowców ropopochodnych.

W 2014 r. Grupa koncentrowała się na realizacji kilku kluczowych inwestycji wykorzystując m.in. środki pozyskane w ramach przeprowadzonej w czerwcu ubiegłego roku pierwszej publicznej emisji akcji (IPO). Były to głównie inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych oraz tlenku propylenu. Kontynuowano także prace nad elektrolizą membranową (wykorzystywaną do produkcji chloru), która niebawem zostanie zakończona.

- W zakresie inwestycji elektrolizy membranowej jesteśmy już na ostatniej prostej – mówi Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita. - Obecnie trwa przełączanie systemów. Jest to naturalne przy takich projektach, a sam proces jest dokładnie zaplanowany i zostanie zoptymalizowany. Po uruchomieniu nowej instalacji, stosowana przez nas technologia będzie jedną z najnowocześniejszych w Europie, a nasze zdolności produkcyjne chloru zdecydowanie się zwiększą.

Przedstawiciele spółki zauważają, że zmniejszona w wyniku przełączania systemów produkcja i sprzedaż alkaliów, chloru i produktów pochodnych oraz polioli wpłynie na wyniki pierwszego, jak i w mniejszym stopniu, drugiego kwartału roku 2015. Przewidywany czas przestoju, w zależności od poszczególnych instalacji, wyniesie do około jednego miesiąca. Zakończenie inwestycji pozwoli zwiększyć zdolności produkcyjne wytwórni chloru zaspokajając przyszłe, zwiększone zapotrzebowanie na ten surowiec.

Zwiększone ilości chloru mogą w dużej mierze zostać ulokowane w spółce z Grupy PCC, PCC MCAA Sp. z o.o., która buduje jeden z najnowocześniejszych na świecie zakładów produkujących ultra czysty kwas monochlorooctowy, który wytwarza się z użyciem chloru.

– PCC MCAA będzie dla nas bardzo istotnym odbiorcą chloru – mówi Wiesław Klimkowski. - Dodatkowo, budowa na terenie parku przemysłowego w Brzegu Dolnym instalacji produkującej najwyższej jakości kwas monochlorooctowy pokazuje synergię, którą umiemy wykorzystywać pomiędzy naszą spółką a innymi przedsiębiorstwami branży chemicznej.

W ubiegłą środę (18 marca) spółki podpisały list intencyjny, w którym wyraziły wolę podjęcia rozmów w zakresie uzgodnienia zasad współpracy pomiędzy PCC Rokita a PCC MCAA w ramach realizacji projektu budowy zakładu produkującego kwas monochlorooctowy. Strony w szczególności zadeklarowały zamiar podjęcia rozmów celem ustalenia zasad w zakresie zapewnienia PCC MCAA dostępności określonych surowców, w tym przede wszystkim chloru wytwarzanego przez PCC Rokita.

Mając na uwadze potencjalne efekty synergii wynikające z faktu, że dla PCC Rokita istotne jest ulokowanie zwiększonych ilości produkowanego chloru a PCC MCAA jest optymalnym odbiorcą tego surowca, strony podejmą również rozmowy dotyczące ustalenia możliwych sposobów udzielenia przez PCC Rokita zabezpieczeń finansowania projektu, m. in. w formie gwarancji lub poręczeń. Łączna wartość udzielanych przez PCC Rokita zabezpieczeń, w formie gwarancji lub poręczeń, nie może jednak przekroczyć kwoty 80 mln złotych.

Czytaj więcej:
Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4