Dobry rok Grupy Ergis

Dobry rok Grupy Ergis
Grupa Ergis może uznać rok 2013 za rok udany. Choć przychody zwiększyły się zaledwie o 6,4 proc., osiągając poziom 673,3 mln zł, to znaczący wzrost odnotowano w przypadku zysku operacyjnego, który w porównaniu do 2012 roku zwiększył się o 72,7 proc. i wyniósł 25,4 mln zł. Na uwagę zasługuje również wynik netto, który wyniósł 11,4 mln zł, co oznacza wzrost o 54 proc.

W komentarzu do opublikowanych wyników spółka zaznacza, iż wzrost rentowności jest rezultatem osiągnięcia planowanego poziomu sprzedaży folii nanoErgis oraz zwiększenia wolumenu sprzedaży i podjętych działań reorganizacyjnych w biznesie folii twardych, których produkcja została częściowo przeniesiona z Berlina do Wąbrzeźna.

Dobre wyniki finansowe spółka osiągnęła zarówno w ostatnim kwartale ub.r., jak i narastająco po czterech kwartałach. W IV kwartale 2013 roku ceny głównych surowców strategicznych (PVC, DINP, LLDPE, PET) były nieznacznie niższe zarówno w stosunku do poprzedniego kwartału, jak i do analogicznego kwartału ubiegłego roku (tylko cena LLDPE była nieznacznie wyższa niż w IV kwartale 2012). Spadek cen żadnego z surowców nie przekroczył jednak 10 proc. W efekcie można podsumować, że sytuacja surowcowa w IV kwartale 2013 była sprzyjająca. Również w skali całego roku ceny surowców (poza LLDPE) były stabilne.

Przychody ze sprzedaży wzrosły o 6,4 proc. w porównaniu do osiągniętych rok wcześniej, przy nieznacznie wyższym (o 0,09 proc.) średnim kursie euro. Na uwagę zasługuje wzrost sprzedaży opakowań przemysłowych o 20,3 proc. Był on spowodowany wzrostem sprzedaży folii stretch (o 23,6 proc.), co jest rezultatem rozwoju sprzedaży innowacyjnej 33-warstwowej folii nanoErgis. Wzrost sprzedaży opakowań drukowanych o 7,2 proc. jest z kolei wynikiem lepszego wykorzystania zainstalowanych mocy produkcyjnych.


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska


Reportaże

Forum

Rsikorski

Pvc Soft płynne - Produkcja mat barowych - ociekaczy. 2020-07-03

Sieah123

Wtrysk PA6 GF 30 2020-05-21

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2020-03-06

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08