Dobry rok Grupy Ergis

Z kolei odnotowany wzrost sprzedaży twardych folii opakowaniowych o 3,6 proc. jest rezultatem stopniowej odbudowy pozycji na rynku. Spadek sprzedaży folii miękkich PVC (o 3,1 proc.) dotyczy głównie asortymentów związanych z budownictwem (folie okleinowe, folie podkładowe do tapet). Spadek sprzedaży o jedną czwartą w grupie "pozostała sprzedaż" wynika z wycofania się grupy ze sprzedaży paneli i parapetów oraz rezygnacji z produkcji i dystrybucji tapet.

Podsumowanie roku 2013 wypada dobrze pod względem rentowności operacyjnej. Na wyraźnie wyższym poziomie ukształtowały się zysk z działalności operacyjnej, który wzrósł o 72,7 proc. (do 25,4 mln zł) oraz EBITDA, który wyniósł 46,5 mln wobec 35,4 mln zł w roku 2012 (wzrost o 31,6 proc.).

Poprawa rentowności dotyczy segmentu wyrobów opakowaniowych i miała miejsce zarówno w jednostce dominującej, jak i głównych spółkach zależnych. Wzrost rentowności jest rezultatem zwiększenia wolumenu sprzedaży, podjętych działań reorganizacyjnych, przeprowadzonych głównie w biznesie folii twardych (w tym relokacji środków produkcji z Niemiec do Polski), a także sukcesami w sprzedaży folii nanoErgis.

Mimo niekorzystnego wpływu niezrealizowanych różnic kursowych (w 2012 roku różnice kursowe powiększały zysk brutto o 5,3 mln zł, natomiast w 2013 roku pomniejszyły o 1,4 mln zł), zysk brutto wyniósł 15,2 mln zł wobec 10,2 mln zł rok wcześniej (wzrost o 49 proc.). Zysk netto sięgnął 11,4 mln zł wobec 7,4 mln zł po czterech kwartałach 2012 roku (wzrost o 54,3 proc.).

- Mamy za sobą udany rok, w którym wypracowaliśmy dobre wyniki finansowe - mówi Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis-Eurofilms. - Widoczna poprawa rentowności grupy jest przede wszystkim efektem zwiększenia wolumenu sprzedaży i reorganizacji w biznesie folii twardych, w tym transferu części produkcji z Berlina do Wąbrzeźna. Na wynik pozytywnie wpłynął także dalszy rozwój sprzedaży folii nanoErgis.

Obecnie Ergis realizuje ważną inwestycję - przed końcem I kwartału br. spółka chce uruchomić drugą linię do produkcji folii nanoErgis w oławskim oddziale przedsiębiorstwa. Koszt tej inwestycji wyniesie ok. 18 mln zł.


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska