Dwory biorą kredyt na 195 mln zł i zwiększają zysk

Firma Chemiczna Dwory zawarła z bankami umowę w sprawie kredytu na 195 mln zł. Pieniądze pójdą na zakup akcji spółki Kaucuk. Tym samym Dwory przejmą przedsiębiorstwo chemiczne produkujące m.in. styren-butadien, gumę polibutadienu, tworzywa polistyrenu oraz kauczuk syntetyczny.

Nabycie przez Dwory spółki Kaucuk, to ważny krok na drodze realizacji długoterminowej strategii polskiej firmy, której celem jest umocnienie pozycji jednego z czołowych dostawców kauczuków syntetycznych oraz tworzyw styrenowych na rynku europejskim. Akwizycja zapewnia dostęp do bazy surowcowej oraz tworzy perspektywy długoterminowego rozwoju Dworów.

Przypomnijmy, że Dwory starały się o przejęcie Kaucuku od lutego 2006 r., kiedy czeską spółkę wystawiono na sprzedaż. Udział w przetargu wzięło aż 32 inwestorów, z czego 11 przeszło do kolejnej rundy. W lipcu Unipetrol, spółka zależna PKN Orlen, przyznał oświęcimskiej firmie prawo wyłączności na negocjacje w sprawie przejęcia Kaucuku. Dwory zostawiły w polu innych inwestorów, wśród których były m.in. węgierski BorsodChem i polski Ciech oraz czeski fundusz inwestycyjny J&T. Pod koniec stycznia 2007 r. zarząd i rada nadzorcza Unipetrolu zatwierdziła warunki sprzedaży 100 proc. akcji Kaucuk na rzecz Dworów.

Tym samym nabyły one 6236000 akcji Kaucuk. Uruchomienie kredytu związanego z zakupem powinno nastąpić najpóźniej 30 czerwca 2008 r. Bankami kredytującymi zostały ABN Amro Bank NV, Bawag P.S.K., Fortis Bank Polska i Fortis Bank SA/NV.

Jednocześnie Dwory poinformowały, że przychody ze sprzedaży po pierwszym kwartale 2007 r. wyniosły 324,6 mln zł, czyli o 28 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2006 r. Zysk operacyjny po pierwszym kwartale tego roku wyniósł 27,8 mln zł, tj. o 118 proc. więcej niż w tym samym okresie 2006 r. Z kolei zysk netto wyniósł 24,8 mln zł, tj. o 526 proc. więcej niż w pierwszym kwartale roku ubiegłego.

- „Wartość sprzedaży kauczuków syntetycznych wzrosła o 22 proc., przy ilościowym wzroście sprzedaży o 12 proc. Przyczyną wzrostu była dobra koniunktura w branży w Europie, w szczególności wzrost zamówień sektora oponiarskiego. Rynek kauczuków syntetycznych w pierwszym kwartale wykazywał zapotrzebowanie na tradycyjnie dobrym poziomie, wyższym niż w końcu ubiegłego roku” – czytamy w raporcie spółki.

Warto też odnotować, że w obszarze tworzyw styrenowych nastąpił wzrost wartości sprzedaży przekraczający 51 proc., przy znacznym wzroście tonażu sprzedawanych tworzyw, wynoszącym 14 proc. Pierwszy kwartał 2007 r., w przeciwieństwie do analogicznego okresu w latach poprzednich, charakteryzował się wysokim poziomem sprzedaży polistyrenu do spieniania – EPS.

Zjawisko zimowego spadku sprzedaży tego tworzywa praktycznie nie wystąpiło. Popyt przewyższał podaż, pomimo coraz większej obecności na rynku taniego EPS-u pochodzącego z Dalekiego Wschodu. Dzięki dużemu wolumenowi sprzedaży oraz wysokim marżom jednostkowym udało się osiągnąć wysoki poziom rentowności EPS-u.

Czytaj więcej: Przejęcia 183 Rynek 828