Dwory wdrażają system SAP ERP

Firma SAP Polska poinformowała o podpisaniu kontraktu na dostawę licencji na oprogramowanie SAP ERP z Firmą Chemiczną Dwory S.A. w Oświęcimiu. Rozpoczęcie wdrażania nowego rozwiązania nastąpi niebawem. Z kolei systemu planowany jest na koniec 2007 r.

Umowa z SAP Polska zakłada sprzedaż licencji systemu SAP ERP dla Firmy Chemicznej Dwory oraz spółek zależnych.

Po zakończeniu procesu implementacji system będzie wspomagać odbywające się w Dworach zarządzanie finansami, kontroling, zarządzanie środkami trwałymi, inwestycje, gospodarkę remontową oraz zarządzanie produkcją.

Nowy system zagwarantuje kadrze menedżerskiej Dworów dostęp do całości danych na temat bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także wesprze restrukturyzację organizacyjną i kosztową prowadzoną obecnie w ramach całej Grupy.

Wdrożenie rozwiązania SAP ERP zapewni spółce integrację wszystkich danych finansowych z informacjami o efektywności biznesowej oraz procesami zarządzania w celu podejmowania decyzji strategicznych.

Ponadto system SAP ERP w ramach wszystkich obszarów funkcjonalnych, jakie zostaną wdrożone w Dworach, umożliwi automatyzację wielu procesów związanych prowadzoną działalnością.

Dwory S.A., to jedno z największych i najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw chemicznych w Polsce. Zakup zintegrowanego systemu zarządzania zasobami jest elementem długofalowej strategii firmy, której efektem ma być trwały, dynamiczny rozwój oraz dalszy wzrost rentowności.

Ma być on osiągnięty między innymi poprzez minimalizację kosztów funkcjonowania wszystkich zakładów należących do Grupy Kapitałowej.

- Nasza współpraca z Dworami rozpoczęła się już trzy lata temu wraz z wdrożeniem systemu SAP w jednej ze spółek Grupy - Energetyce Dwory - mówi Marek Wdowicz, dyrektor sprzedaży SAP Polska. - Sukces tego projektu oraz wymierne korzyści, jakie władze Grupy obserwują w związku z wykorzystaniem możliwości rozwiązania SAP, wpłynęły na decyzję o rozszerzeniu wdrożenia także na pozostałe firmy Grupy, w tym Firmę Chemiczną Dwory S.A.

SAP ERP, to pakiet oprogramowania, który w ramach podstawowej licencji zawiera w sobie pełne spektrum rozwiązań informatycznych: system transakcyjny, gdzie przeprowadzane są wszystkie operacje gospodarcze, hurtownię danych, portal, obsługę urządzeń mobilnych (palmtopy, terminale radiowe) oraz narzędzia integracyjne.

Czytaj więcej: Innowacje 302