Dwutlenek węgla w produkcji tworzyw sztucznych

Dwutlenek węgla w produkcji… Technologia wytwarzania węglanu polipropylenu z użyciem dwutlenku węgla została opracowana przez firmę Novomer przy współpracy z Albermarle Corporation. Ostatnie testy, w których wyprodukowano 7 ton węglanu polipropylenu (PPC), to pierwsza udana światowa próba przemysłowego produkcji tworzyw sztucznych przy wykorzystaniu CO2.

Jak wiadomo, konwencjonalny proces produkcji poliolefin jest oparty na przetwarzaniu paliw kopalnych. Technologia firmy Novomer zmniejsza użycie tradycyjnych surowców o ponad połowę na rzecz dwutlenku węgla. Koszt stosowania nowej technologii jest zbliżony do wydatków związanych z produkcją konwencjonalną, a produkty powstałe w wyniku zastosowania nowych procesów odznaczają się większą wytrzymałością w porównaniu z tradycyjnymi produktami. Zastosowanie nowych tworzyw w opakowaniach pozwala na uzyskanie lepszych parametrów w zakresie odporności, natomiast w przypadku powłok i klejów użycie produktów pozwala między innymi zwiększyć siłę kohezji i poprawić odporność na czynniki atmosferyczne.

Proces opracowany przez Novomer do produkcji PPC opiera się na użyciu specjalnego katalizatora. W masie uzyskanego tworzywa udział CO2 stanowi ponad 40 proc. Produkt może być przeznaczony do różnorodnych zastosowań, ponieważ w zależności od długości łańcucha polimeru można z niego wytwarzać zarówno wyroby twarde, jak i miękkie i elastyczne. Będzie mógł być wykorzystywany między innymi jako alternatywa w produkcji pianek stosowanych w branży opakowań, klejów, uszczelniaczy czy powłok stosowanych w puszkach z żywnością.

Opracowanie nowej technologii było wspierane finansowo przez Departament Energetyki USA za pośrednictwem National Energy Technology Laboratory. W ramach projektów prowadzonych przez agendę opracowywane są różnego rodzaju metody ponownego wykorzystywania wychwytywanego CO2, prowadzące np. do produkcji chemikaliów, tworzyw sztucznych, paliw czy materiałów dla budownictwa. Opracowanie metod przetwarzania CO2 są szczególnie istotne w tych rejonach, gdzie ze względów geologicznych składowanie dwutlenku węgla jest niemożliwe.