ENGEL z kompleksowym programem inject 4.0 na targach Fakuma 2017

ENGEL z kompleksowym programem…
Przemysł 4.0 został dobrze przyjęty w branży formowania wtryskowego.
- Zwracamy uwagę na fakt, że produkty z naszego programu inject 4.0 coraz częściej wchodzą w zakres zintegrowanych rozwiązań - mówi Paul Kapeller, menedżer produktu Digital Solutions ENGEL w Schwertbergu, Austria, producenta wtryskarek i rozwiązań systemowych. Możliwości optymalnego wykorzystania potencjału zostaną zaprezentowane na stoisku targowym ENGEL na targach Fakuma 2017 w Friedrichshafen w dniach od 17 do 21 października. Zapraszamy gości odwiedzających targi do samodzielnego zapoznania się z produktami inject 4.0 na żywo na pracujących maszynach oraz do wzięcia udziału w licznych panelach eksperckich, co pozwoli im na zapoznanie się z szeregiem nowych możliwości.

Bardzo wcześnie ENGEL dostrzegł trend w kierunku tworzenia sieci i dygitalizacji procesów produkcyjnych i opracował spójną strategię cyfryzacji zarówno dla własnych systemów produkcji jak i dla swoich klientów. - Nasi klienci już od wielu lat z powodzeniem używają naszych produktów i rozwiązań - mówi Kapeller. - Jednocześnie nadal konsekwentnie rozwijamy nasz program.

Modułowy zestaw inject 4.0 ENGEL ma ułatwić przetwórcom tworzyw sztucznych wykorzystanie szans, jakie otwiera program Przemysł 4.0. Nawet pojedyncze rozwiązania na mniejszą skalę przynoszą znaczącą korzyść. Od optymalizacji kilku maszyn po globalną sieć produkcyjną - ENGEL towarzyszy swoim klientom na drodze do smart factory i stale rozbudowuje zespoły dystrybucyjne i serwisowe na całym świecie. - Projekty w ramach programu Przemysł 4.0 wymagają bardzo intensywnej współpracy - mówi Kapeller. - Krótki dystans to ważny czynnik sukcesu.

Dzięki powiązaniu systemów produkcji w sieć, systematycznemu wykorzystywaniu danych maszynowych, procesowych i produkcyjnych oraz zastosowaniu inteligentnych systemów wspomagania, procesy produkcji w smart factory przez cały czas samodzielnie się optymalizują. Wydajność i jakość produkcji wzrasta, jednocześnie pozwalając przetwórcom na bardzo elastyczną reakcję na szybko zmieniające się wymagania.

ENGEL dzieli swoje produkty inject 4.0 na trzy obszary smart factory: smart machine, smart service i smart production.

smart machine

iQ weight control obecne w ponad 1500 instalacjach

Wraz z postępem integracji i automatyzacji procesów gniazda produkcyjne stają się coraz bardziej złożone, stąd procesy ich sterowania i kontroli muszą być łatwiejsze i bardziej intuicyjne. Jest to priorytet w obszarze smart machine. Znaczący udział w tym mają samoadaptujące się systemy wspomagania. Zwiększają one stabilność procesu i podnoszą jakość, nie wymagając od operatora maszyny przyswajania dodatkowej specjalistycznej wiedzy.

Potencjał tych rozwiązań ENGEL zaprezentuje na stoisku targowym przez pięć dni t produkując logotypy inject 4.0 na wtryskarce emotion 80 TL. Pulpit sterujący urządzeniem CC300 umożliwia symulowanie zmian w procesie, a automatyczne regulacje wprowadzane przez inteligentne systemy wspomagające można śledzić na wyświetlaczu wtryskarki.Podczas gdy iQ weight control utrzymuje stałą objętość wtryskiwanego materiału przez cały proces wtryskiwania, oprogramowanie iQ clamp control monitoruje wentylację formy w celu obliczenia i automatycznego dopasowania optymalnej siły zwarcia.

Rozwiązanie iQ weight control to pierwszy z systemów IQ ENGEL wprowadzony na rynek 5 lat temu. Do dziś na całym świecie sprzedało się ponad 1500 jednostek iQ weight control. Oprogramowanie było początkowo stosowane wyłącznie we wtryskarkach z elektrycznymi jednostkami wtryskowymi, aktualnie iQ weight control może także stanowić element wyposażenia maszyn hydraulicznych. - Oddźwięk z rynku jest bardzo dobry - mówi Kapeller. - iQ weight control znacznie zwiększa powtarzalność w maszynach hydraulicznych victory i duo.

iQ weight control

iQ weight control kompensuje odchylenia procesu, jeszcze zanim powstanie wadliwy detal. Inteligentny system wspomagania jest dostępny zarówno dla wtryskarek elektrycznych, jak i hydraulicznych
Reportaże

Forum

Arys37

Zabrudzone kurtyny PCV 2020-09-22

Todarek12

Prototypowa forma wtryskowa 2020-09-10

Todarek12

Jaki rodzaj folii do szycia elementów odzieży i akcesoriów 2020-09-07

Piotrekente

Czas cyklu 2020-09-01

Todarek12

Opłacalność przewijania folii stretch 2020-08-26