ENGEL z kompleksowym programem inject 4.0 na targach Fakuma 2017

iQ weight monitor od targów Fakuma w standardzie

To, jak dobry wpływ na powtarzalność ma iQ weight control, zależy od kilku czynników. Naturalnie procesy, które już przebiegają w sposób bardzo stabilny, podlegają dalszej optymalizacji jedynie w niewielkim zakresie. Aby ocenić jaki efekt dodatkowy jest dostępny, oprogramowanie iQ weight monitor oblicza możliwy do uzyskania potencjał optymalizacji. Począwszy od targów Fakuma 2017 iQ weight monitor będzie stanowił standardowe wyposażenie wszystkich nowych maszyn ENGEL. Oprogramowanie porównuje w każdym cyklu profil ciśnienia w trakcie wtrysku z uprzednio zdefiniowaną krzywą referencyjną, równocześnie rejestrując zmianę lepkości i objętość wtrysku. W rezultacie dostarcza ono miarodajnych parametrów dla ciągłego monitorowania procesu.

iQ clamp control: Nowa wersja dla maszyn hydraulicznych duo

Również w przypadku oprogramowania iQ clamp control ENGEL sukcesywnie powiększa obszar zastosowań. Nowością na Fakuma 2017 będzie wersja dla hydraulicznych maszyn wielkogabarytowych typu duo. - W przypadku elementów wielkopowierzchniowych iQ clamp control oferuje bardzo duży potencjał optymalizacyjny - wyjaśnia Kapeller. - Oprogramowanie może mieć decydujący wpływ na ograniczenie wadliwych detali oraz zmniejszenie stopnia zużycia formy.

iQ flow control do wysokowydajnych procesów termostatowania

iQ flow control, trzeci system wspomagający prezentowany na targach Fakuma, łączy w sieć wtryskarkę wyposażoną w elektroniczny rozdzielacz wody termostatowanej e-flomo z termostatem, zapewniając automatyczne dostosowanie prędkości obrotowej pompy do aktualnego zapotrzebowania. W rezultacie zwiększa się efektywność energetyczna. Wraz ze swoim partnerem HB-Therm ENGEL opracował własną serię termostatów pod nazwą e-temp. Nowe rozwiązanie miało swoją premierę na K 2016. Od samego początku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Wielu przetwórców stosuje z powodzeniem iQ flow control.

Obie firmy partnerskie ENGEL i HB-Therm oznaczyły tym projektem ważny kamień milowy na drodze do smart factory - dzieje się to za sprawą integracji urządzenia peryferyjnego z wtryskarką za pośrednictwem OPC UA. W przemyśle tworzyw sztucznych coraz większe uznanie zyskuje przemysłowy model komunikacji stanowiący wspólny język, ponieważ umożliwia on niezależne od platformy wydajne i przede wszystkim bezpieczne porozumiewanie się zarówno w obrębie płaszczyzny shop-floor, jak i z nadrzędnymi systemami sterowania typu MES i ERP. - Wraz z czołowymi firmami z naszej branży pracujemy nad wdrożeniem ogólnego standardu dla modelów komunikacyjnych w obszarze wtryskarek z wykorzystaniem OPC UA - mówi Kapeller. W międzyczasie opracowujemy szereg zaleceń Euromap na bazie OPC UA.

inject 4.0

Systemem iQ flow control ENGEL wraz z partnerem serwisowym HB-Therm stawia kamień milowy na drodze do bezpiecznej wymiany danych w smart factory. Termostat jest zintegrowany poprzez OPC UA z jednostką sterującą wtryskarki CC300.