EPD dla syntetycznych pigmentów tlenku żelaza

EPD dla syntetycznych pigmentów…

Lanxess, producent specjalistycznych środków chemicznych, jest pierwszym wytwórcą syntetycznych pigmentów tlenku żelaza, który oferuje zweryfikowane deklaracje środowiskowe produktu (EPD) dla wybranych grup produktów. EPD umożliwiają koncernowi dostarczenie kompleksowych informacji o wpływie pigmentów na środowisko, od momentu powstania do opuszczenia zakładu. Podane informacje oparte są na międzynarodowej normie ISO 14025 oraz europejskiej normie EN 15804 dla wszelkiego rodzaju produktów i usług budowlanych.

- Publikacja EPD jest dowodem naszego zaangażowania w wyznaczanie najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju w branży pigmentów - deklaruje Michael Ertl, szef jednostki biznesowej Inorganic Pigments (IPG) w Lanxess. - Pigmenty tlenku żelaza pod cieszącą się zaufaniem marką Bayferrox są używane do barwienia materiałów budowlanych na bazie betonu, jak również farb i tworzyw sztucznych stosowanych w przemyśle budowlanym na całym świecie - dodaje.

Testowane zgodnie z międzynarodowymi standardami

EPD opisuje materiały budowlane, produkty lub komponenty pod względem ich wpływu na środowisko. Deklaracje opierają się na ocenie cyklu życia oraz na funkcjonalnych i technicznych właściwościach produktu. Deklaracje środowiskowe produktów dla pigmentów Bayferrox Lanxess są badane zgodnie z międzynarodowymi standardami przez Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU), stowarzyszenie producentów wyrobów budowlanych. Program IBU ma na celu stworzenie wiarygodnych i kompleksowych ocen wpływu wyrobów budowlanych na środowisko zgodnie z międzynarodowymi normami DIN i obejmuje weryfikację przez niezależnych ekspertów. Światową reputację IBU podkreśla członkostwo w Europejskiej Platformie ECO, z którą wiążą się liczne umowy dotyczące wzajemnego uznawania pomiędzy uczestniczącymi w niej operatorami programów.

Kładzenie podwalin pod zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo jest istotną częścią drogi do ekonomicznej i przyjaznej dla środowiska przyszłości. W związku z tym deklaracje środowiskowe produktów są coraz częściej stosowane w przemyśle budowlanym i stanowią jeden z kluczowych warunków wstępnych, które muszą zostać spełnione, aby budynki otrzymały certyfikat zrównoważonego rozwoju. - Cieszymy się, że Lanxess, jako producent surowców, dąży do zapewnienia tej przejrzystości na poziomie produktu i tym samym umożliwia klientom z branży wyrobów budowlanych znacznie dokładniejszą ocenę wpływu ich produktów na środowisko - mówi dyrektor zarządzający IBU Alexander Röder. Deklaracje EPD dla materiałów budowlanych mogą pomóc przechylić szalę na korzyść budynku, jeśli chodzi o certyfikację.

Zasadniczo w ocenach uwzględnia się obecnie, czy zastosowany materiał budowlany posiada własny certyfikat. - Jeśli surowce używane w produkcji posiadają zweryfikowane EPD, tak jak w przypadku naszej marki Bayferrox, mogą one zostać pozytywnie uwzględnione w ocenie cyklu życia materiału budowlanego - wyjaśnia Holger Wendt, szef segmentu rynku budowlanego w IPG. EPD zapewniają ponadto większą przejrzystość w odniesieniu do profili środowiskowych pigmentów i w ten sposób oferują solidną podstawę do porównywania wyrobów z tlenku żelaza od różnych dostawców surowców. Zapewnia to producentom materiałów budowlanych możliwość optymalizacji i doprecyzowania oceny cyklu życia ich własnych produktów.

Porównywanie różnych produktów jest warte wysiłku, ponieważ proces produkcji syntetycznych pigmentów tlenku żelaza pochłania ogromne ilości energii. Dlatego w ostatnich dziesięcioleciach Lanxess systematycznie inwestował w poprawę śladu węglowego swoich pigmentów poprzez wdrażanie zrównoważonych procesów produkcyjnych w zakładach produkcyjnych. - Dzięki weryfikacji EPD naszych podstawowych produktów klienci dostrzegają nasze zaangażowanie w ocenę cyklu życia - wyjaśnia Michael Ertl.

Zrównoważony rozwój dociera również na szczyt

Koncern Lanxess przypisał kwestię zrównoważonego rozwoju bezpośrednio do portfolio członków zarządu. Obejmują one ochronę klimatu i energię, bezpieczeństwo i higienę pracy, ochronę środowiska, produkty i łańcuchy wartości o charakterze okrężnym, pracowników, kulturę korporacyjną oraz przejrzyste raportowanie osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju. W ramach powołanego w 2021 roku Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju członkowie Zarządu podejmują wspólne decyzje dotyczące kluczowych projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju.

- Jesteśmy świadomi odpowiedzialności wobec społeczeństwa, dlatego zrównoważony rozwój stanowi przewodnią zasadę naszej działalności. W coraz większym stopniu decyduje on jednak również o przewadze konkurencyjnej, zwiększającej naszą atrakcyjność w oczach klientów i potencjalnych pracowników, a także na rynku kapitałowym. Poprzez modyfikację naszych systemów motywacyjnych i struktur sprawiamy, że zrównoważony rozwój w jeszcze większym stopniu staje się integralną częścią naszej firmy - wyjaśnia dyrektor generalny Lanxess Matthias Zachert.

brak
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska

Reportaże

Forum