Ecoflow Precess Diagnostics firmy Ecoflow

Na ubiegłotygodniowej konferencji firm Ecoflow Plastics Engineering & Automation oraz Premium Solutions można się było zapoznać m.in. z rozwiązaniem Ecoflow Precess Diagnostics.

Ecoflow Precess Diagnostics (EPD) to rozwiązanie wprowadzone na rynek przez spółkę Ecoflow. Skutecznie umożliwia ono uzyskanie znaczących oszczędności i to niezależnie od indywidualnych cech produkowanego wyrobu z tworzyw sztucznych.

System Ecoflow Precess Diagnostics (EPD) przynosi użytkownikowi szerokie możliwości w zakresie monitorowania i kontrolowania procesu wtrysku. Tym samym więc możliwe jest łatwiejsze uzyskanie zarówno wzrostu jak i redukcji braków w wytwarzanych detalach. System EPD rejestruje wartości ciśnień stopu panujących w gnieździe formy oraz temperatury odpowiednich obszarów formy, jak również wybranych parametrów wtryskarki.

To co wyróżnia system, to fakt, że w sposób automatyczny dokonuje on oceny poprawności procesu. By to osiągnąć porównywane są mierzone wartości do wartości wzorcowych raz ustawionych przy pierwszym uruchomieniu i wtedy gdy odgrywają one najistotniejszy wpływ na jakość wyrobu. Poznanie prawidłowych wartości ciśnień i temperatur ze względu na jakość wyrobu umożliwia zmianę wtryskarki. Odbywa się to jednak przy zachowaniu identycznych wartości mierzonych.

Za sprawą systemu EPD można stosunkowo łatwo optymalizować parametry technologiczne takich czynników jak ciśnienie wtrysku, ciśnienie docisku, czas chłodzenia oraz wprowadzać najlepsze rozwiązania w odniesieniu do parametrów konstrukcyjnych takich jak choćby długość i przekrój układu wlewowego.

W systemie EPD poszerzono również możliwość doboru sposobu przełączenia z ciśnienia wtrysku na docisk. Odczytując odpowiedni punkt, w którym występuje maksymalne ciśnienie w gnieździe, można bez jakiegokolwiek spadku ciśnienia płynnie przełączyć ciśnienie wtrysku na docisk. Również dzięki rejestracji ciśnienia w formie można przeprowadzać skuteczną optymalizację naprężeń, a przez to wpływać na znaczącą poprawę własności wytrzymałościowych wypraski. Jest to szczególnie istotne przy tworzywach niewzmocnionych i częściowo krystalicznych, które są szczególnie mocno wrażliwe na powstawanie naprężeń własnych. Jednak najważniejszą właściwością przynoszoną przez system jest możliwość precyzyjnego wpływu na jakość wypraski. To bardzo ważne, bowiem jakość rozumiana jako skurcz przetwórczy odgrywa kluczową rolę dla przetwórstwa wyprasek precyzyjnych, dla których występują bardzo wąskie zakresy tolerancji.

Czytaj więcej: Oprogramowanie 192Forum

Bscr_eu

PC ABS i HIPS 2018-04-22

50cent

Czyszczenie układu chłodzącego form wtryskowych. 2018-04-21

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Frohe_

Tampodruk wymagania? 2018-04-13

Reportaże