Efektywny proces zarządzania dzięki VISI PDM

Zarządzanie zmianami i wersjami

Inteligentne zarządzanie zmianami i wersjami dokumentów wspomaga realizację procesu produkcji, a wszystkie zmiany zostają udokumentowane. Tym samym w obrębie całej firmy zachowana zostaje aktualność danych zostaje zapewniona w całej firmie. VISI PDM koordynuje wersje i rewizje modeli 3D, rysunków płaskich, programów CNC i dokumentów. Dzięki temu współpracownicy pracują zawsze z poprawnymi i aktualnymi danymi. Każda zmiana dokumentu czy modelu 3D zostaje udokumentowana w historii zmian oraz opatrzona informacją kto dokonał zmiany, kiedy i dlaczego. Niewątpliwą zaletą tej funkcji programu jest możliwość uniknięcia poprawek poprzez wysoką jakość, kompletną przejrzystość i szybki obieg dokumentacji.

Listy materiałowe

Lista materiałów jest jednym z najważniejszych dokumentów w procesie wytwarzania. Dlatego musi być zawsze dostępna i poprawna. VISI PDM pomaga przy tworzeniu i zarządzaniu listami materiałowymi w firmie. Automatycznie tworzy listy detali i aktualizuje je na bieżąco.
Korzystając z list materiałowych można uzyskać informacje w których projektach 3D dany element był użyty.

VISI PDM

Weryfikacja i zarządzanie dopuszczeniem dokumentacji w VISI PDM jest bardzo elastyczne i może być dostosowane pod konkretną specyfikacje firmy


Wyszukiwanie dokumentów

Poprzez łatwe w użyciu funkcje wyszukiwania i filtrowania VISI PDM wyszukuje dokumenty i projekty bardzo szybko i efektywnie. Ponadto istnieje możliwość zdefiniowania pól z cechami
np. dla projektów narzędzia. Używając tej techniki można zwiększyć efektywność wyszukiwania dla rysunków podobnych form czy przyrządów.

Kontrola wejść/ wyjść

Dzięki kontroli nad dokumentacją wychodzącą i przychodzącą VISI PDM zapewnia kontrolę nad modelami CAD i dokumentacją która może być edytowana w sposób zorganizowany również przez wykonawców zewnętrznych. Po otwarciu dokumentu zostanie utworzona kopia robocza która może być edytowana. Oryginalny plik zostaje na serwerze i jest zabezpieczony przed zapisem w taki sposób aby nikt inny nie mógł w tym czasie tego pliku edytować. Po skończonej korekcie wykonanej prze osobę z zewnętrznej firmy oryginalny plik zostaje zastąpiony przez kopie roboczą i jest ponownie dostępny dla wszystkich użytkowników. Korzystając z tej metody mamy zawsze pełną przejrzystość i unikamy wielokrotnej edycji.

VISI PDM

W VISI PDM można zdefiniować charakterystyczne pola, np. dla konstrukcji narzędzi. Korzystając z technologii filtrów można szybko i skutecznie znaleźć podobną konstrukcję narzędzia
brak
 

Profesjonalne systemy inżynierskie | Edgecam, Radan, VISI

Polska