Elastyczne aseptyczne rozwiązanie dla butelek PET marki Sidel

Bezpieczna i prosta, zrównoważona i opłacalna produkcja aseptyczna

Sprawdzona, bezpieczna i prosta technologia stanowiąca podstawę Sidel Versatile Aseptic Combi Predis łączy sterylizację preform na sucho z funkcją aseptycznego rozdmuchiwania, napełniania i szczelnego zamykania w ramach jednego obszaru produkcyjnego. W ten sposób spełnia wymagania podstawowej koncepcji, stanowiącej fundament najnowocześniejszych zasad pakowania aseptycznego: wytwarzanie produktu komercyjnie sterylnego, rozlewanego w sterylnej strefie do uprzednio wysterylizowanych opakowań. Różni się to od tradycyjnej

technologii aseptycznej, ponieważ sterylizacja opakowań odbywa się na etapie preformy, a nie na etapie butelki. Oferuje sterylny proces rozdmuchiwania, a także szybką i bezpieczną zmianę produktu i formatu przy zminimalizowanej konieczności przeprowadzania interwencji ręcznych, zapewniając czas nieprzerwanej aseptycznej produkcji wynoszący do 200 godzin. Ponadto, producent może obniżyć swój całkowity koszt posiadania (TCO), gdyż Versatile Aseptic Combi Predis nie zużywa wody i wykorzystuje bardzo niewielką ilość środków chemicznych (mniej niż 0,7 l H2O2 na godzinę) do sterylizacji preform.

Napoje gazowane są produkowane przy użyciu saturatora Sidel, który dodaje dwutlenek węgla (CO2) po fazie przetwarzania napoju. Dzięki tej zintegrowanej karbonatacji tuż przed napełnieniem, wydajność dozowania jest zoptymalizowana, co zapewnia większą dokładność, mniejsze straty produktu i ulepszoną stabilność napoju. Ponadto, zapewnia ona jedyną w swoim rodzaju aseptyczną obsługę zarówno niegazowanych, jak i gazowanych produktów.

Zwiększenie rozpoznawalności marki dzięki butelkom PET lżejszym nawet o 30%

Firma Sidel nie tylko dostarczyła Versatile Aseptic Combi Predis, ale także współpracowała zfirmą Sangaria przy projektowaniu butelek PET dla jej produktów, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w produkcji opakowań. Projekt butelki jest integralnym elementem doświadczenia marki, począwszy od wykorzystania wartości marki, poprzez zapewnienie niezwykle istotnego bezpieczeństwa produktu, aż po poziom satysfakcji konsumentów z użytkowania produktu. Firma Sangaria chciała zachować tą samą tożsamość marki, która ma tak kluczowe znaczenie dla jej rozpoznawalności, dlatego firma Sidel pomogła w dostosowaniu butelek, z których korzystano podczas napełniania na gorąco, w produkcji aseptycznej. Dzięki zastosowaniu rozwiązania polegającego na sterylizacji preform na sucho, udało się też zmniejszyć wagę niektórych butelek nawet o 30%, ponieważ system ten nie wymaga żadnej obróbki termicznej rozdmuchiwanej butelki.

Wykwalifikowany personel dla szybszej i wydajniejszej produkcji

Współpraca pomiędzy firmami Sangaria i Sidel była kontynuowana w celu skutecznego zarządzania produkcją. Poziom specjalistycznej wiedzy operatorów wzrósł dzięki różnym, dedykowanym programom. Pośród nich wskazać można np. te dotyczące tematyki Analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) oraz konserwacji aseptycznej. W ten sposób Sangaria mogła bezpiecznie i szybko osiągnąć cele produkcyjne. Operatorzy firmy Sangaria i inżynierowie techniczni firmy Sidel aktywnie współpracowali podczas instalacji i fazy rozruchu w japońskim zakładzie.

brak
 

Maszyny pakujące

Switzerland