Elementy membranowe Lewabrane w rafinerii Slovnaftu

Elementy membranowe Lewabrane w rafinerii Slovnaftu
W stacji oczyszczania wody kompleksu rafineryjnego Slovnaft na Słowacji pracuje w sumie 630 elementów membranowych Lewabrane RO B400 HR firmy Lanxess. Oznaczenie "HR" oznacza wysoki współczynnik zatrzymania (ang. high rejection), tj. zdolność do zapewnienia niezwykle wysokich poziomów zatrzymania soli i idealnej jakości przesączu. Od ponad ośmiu miesięcy elementy te działają stabilnie i niezawodnie w największej rafinerii naszych południowych sąsiadów.

- Stacja odwróconej osmozy w rafinerii naftowej Slovnaft na Słowacji jest obecnie największym projektem wzorcowym w Europie dla naszych elementów membranowych do filtrowania wód słonawych - powiedział Alexander Scheffler z firmy Lanxess.

Woda surowa dla zakładu pobierana jest z Dunaju. Zawiera od 320 do 400 mg/l rozpuszczonych substancji stałych oraz zmienną liczbę cząstek organicznych w zależności od sezonu. Przewodność elektryczna wody osiąga 580 µS/cm. Podczas oczyszczania woda najpierw przechodzi proces wstępnego oczyszczania chemicznego (koagulacja, flokulacja) oraz ultrafiltrację, a następnie poddawana jest procesowi odwróconej osmozy. System odwróconej osmozy składa się z pięciu oddzielnych linii, z których każda wyposażona jest w 126 elementów membranowych. Stacja trójstopniowej demineralizacji jest w stanie wyprodukować do 135 m³ przesączu na godzinę na linię. Maksymalna przewodność produktu jest dużo niższa niż 15 µS/cm, tj. wartość docelowa określona przez operatora. System osiąga wydajność do 85 proc. Na kolejnym etapie oczyszczania wykorzystywane są żywice jonowymienne ze złożem mieszanym z serii Lewatit koncernu Lanxess. Celem tego etapu jest usunięcie wszelkich pozostałych związków jonowych. Stacja produkuje całkowicie zdemineralizowaną wodę, która jest wykorzystywana jako woda do kotłów do układów wodno-parowych oraz do innych celów technicznych.

Obliczenia przeprowadzone w programie LewaPlus, opracowanym specjalnie z myślą o produktach Lewabrane i Lewatit, już na etapie planowania pokazały, że będzie można oczekiwać przewodności przesączu niższej niż 10 µS/cm. Oznacza to mniejsze obciążenie dla żywic jonowymiennych ze złożem mieszanym.

W porównaniu do innych elementów membranowych wykorzystywanych w poprzednich latach nowy system pozwala na znaczne wydłużenie przerw między czyszczeniami.

- Dawniej musieliśmy przeprowadzać proces oczyszczania co cztery do sześciu tygodni, ale w przypadku nowych elementów koncernu Lanxess spadek ciśnienia i zwiększenie przewodności pojawiły się dopiero po czterech miesiącach - mówi Peter Šrámek, szef rafinerii Slovnaft. - Po wyczyszczeniu elementy wykazywały ten sam poziom wydajności, co przy pierwszym użyciu.

Dłuższe przerwy między czyszczeniami przyczyniły się również do zmniejszenia zużycia środków czyszczących i zwiększonej dostępności linii odwróconej osmozy. Niska zawartość soli w przesączu pozwala ponadto na przedłużenie przerw między regeneracją systemów jonowymiennych ze złożem mieszanym, co dodatkowo obniża koszty.

Czytaj więcej: Branża chemiczna 429 Ropa 45

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A