Engel jest partnerem Plastic Bank

Engel jest partnerem Plastic…

Engel wspiera pracę organizacji ekologicznej Plastic Bank w Indonezji. W ramach współpracy producent wtryskarek finansuje zbieranie co najmniej 120 ton odpadów plastikowych, by pozyskać materiał do recyklingu i jednocześnie pomóc w zwalczaniu niedostatku. 

- Jako podmiot z branży tworzyw sztucznych ponosimy ogromną odpowiedzialność za budowanie gospodarki obiegu zamkniętego dla tworzyw sztucznych. Dlatego mocno angażujemy się w ten cel - podkreśla Dr. Stefan Engleder, CEO grupy Engel z siedzibą w Schwertbergu, w Austrii. - Potrzeba tu zarówno technologii, jak i zaangażowania i współpracy graczy rynkowych na szczeblu międzynarodowym. Właśnie dlatego wspieramy działalność organizacji takich jak Plastic Bank. Ten model nas przekonał. Opiera się na systemie zachęt, co pokazuje, że gospodarka i ochrona klimatu mogą iść ramię w ramię. Korzyści z tego czerpią lokalne społeczności.

engel-plastic-bank
Materiał nadający się do recycklingu, zamiast odpadu. We współpracy z Plastic Bank Engel wspiera zbieranie i przetwarzanie co najmniej 120 ton odpadów plastikowych w Indonezji. 

Wspomaganie tworzenia możliwości recyklingowych

Indonezja należy do największych na świecie producentów odpadów plastikowych i dlatego jest istotnym regionem dla Plastic Bank. Ze względu na brak funkcjonującej gospodarki odpadami, w wielu krajach rozwijających się nadal wiele odpadów trafia do morza. W tych regionach Plastic Bank z siedzibą w Vancouver, Kanada, tworzy łańcuchy recyklingowe dla odpadów z tworzyw sztucznych. Odpady te odkupuje się od prywatnych zbieraczy, poddaje obróbce i przekazuje ponownie producentom w postaci granulatu. Dzięki tej koncepcji organizacja jest w stanie zmierzyć się od razu z kilkoma wyzwaniami. Ograniczone zostaje wprowadzanie odpadów plastikowych do morza, zwiększają się możliwości recyklingowe i zwalczane jest ubóstwo wśród lokalnej społeczności. Oprócz lokalnej ceny skupu zbieracze z Plastic Bank otrzymują wynagrodzenie i świadczenia socjalne. 

Szersze zastosowanie przetworzonych odpadów z tworzyw sztucznych

Dzięki swojemu społecznemu zaangażowaniu i jednocześnie innowacyjności technologicznej Engel jest jednym z motorów gospodarki obiegu zamkniętego. Jej problematyka od wielu lat znajduje w centrum prac badawczo-rozwojowych w Engel. Chodzi między innymi o to, aby otworzyć przed przetworzonymi odpadami z tworzyw sztucznych szersze spektrum zastosowań, np. poprzez wyrównywanie ciągłych wahań parametrów procesowych w surowcu dzięki zastosowaniu inteligentnych systemów asystenckich. - Cyfryzacja jest ważnym prekursorem gospodarki obiegu zamkniętego - mówi Engleder.