Engel ponownie na kursie wzrostu

Engel ponownie na kursie wzrostu

Na krótko przed rozpoczęciem odbywającego się na żywo e-sympozjum 2021 organizator, firma Engel, przedstawia optymistyczny bilans bieżącego roku finansowego. - Stan naszego portfela zamówień jest tak samo wysoki jak w roku 2018 - informuje CEO, dr Stefan Engleder. - Zostaliśmy po prostu wykatapultowani z kryzysu. Na producenta wtryskarek i dostawca systemów z Austrii czekają zarazem nowe wyzwania, z których największym są aktualne ograniczenia dostaw surowców i komponentów. - W czasie kryzysu dalej się rozwijaliśmy - stwierdza Engleder. - Poradzimy sobie z wyzwaniami, które przed nami stoją.

Sytuacja odwróciła się w listopadzie 2020 roku. Po dwóch trudnych latach znów wzrósł popyt ze strony przemysłu motoryzacyjnego. Rok finansowy 2020/2021 znalazł dzięki temu pozytywny wydźwięk. Mając zatrudnionych na całym świecie 6400 pracowników, grupa Engel wypracowała obrót wysokości 1,1 miliarda euro. W porównaniu z rokiem ubiegłym sprzedaż spadła co prawda znowu o 15 procent, ale w bieżącym roku finansowym Engel ponownie oczekuje wzrostu. - Jeżeli trend wzrostowy się utrzyma, realistyczny jest przyrost w wysokości nawet 20 procent - stwierdza Christoph Steger, CSO koncernu. 

Wzrost popytu we wszystkich regionach 

Podział sprzedaży w ujęciu regionalnym odzwierciedla skutki kryzysu w zakończonym roku obrotowym 2020/2021. Europa miała 45 procent udziału w sprzedaży grupy, co jest znacznie poniżej ubiegłorocznego udziału 54 procent. Sprzedaż w Ameryce wyniosła 30 procent – w porównaniu z 25 procent w ubiegłym roku, a w Azji 23 procent, podczas gdy w roku ubiegłym było to 20 procent. - W Ameryce i Azji – a tutaj głównie w Chinach – koniunktura poprawiła się jako pierwsza i to znacząco - mówi Steger. - W międzyczasie Europa również wróciła na właściwe tory.

Podobne przesunięcia nastąpiły w podziale sprzedaży według branż. Wzrosła ona znacznie głównie w branży Technical Moulding. Branża Technical Moulding obejmuje między innymi segmenty artykułów gospodarstwa domowego, sportu, gier i odpoczynku, które w okresie pandemii koronawirusa odnotowały zwiększony popyt. Wzrastała też dalej jednostka biznesowa Medical. Produkty z tworzyw sztucznych mają wysoki udział w zwalczaniu pandemii. Od początku pandemii, Engel realizuje zamówienia związane z Covid-19 ze zwiększonym priorytetem. 

Zdolność dostaw zachowana mimo niedoboru materiałów

- Tworzywo sztuczne jest i pozostanie materiałem przyszłości, a odzwierciedla to silnie i przede wszystkim szybko rosnący popyt - stwierdza Steger. - Dobry stan portfela zamówień nastraja optymistycznie, pozostaje jednak mimo to swoista niepewność, która utrudnia planowanie. - Musimy się nastawić na niestabilne i wymagające bardziej elastycznego działania rynki. Jesteśmy przygotowani się na kryzysy - kontynuuje Stefan Engleder. - Nasza globalna sieć produkcyjna i wzmacniana decentralnie wiedza specjalistyczna w odniesieniu do sprzedaży, serwisu i technologii procesu pomagają nam działać elastycznie.

Pandemia koronawirusa nie jest jeszcze pokonana, podkreślają członkowie zarządu firmy Engel. W dalszym ciągu codzienną działalność utrudniają ogłaszane w różnych państwach lockdowny i ograniczenia przemieszczania się oraz konieczność kwarantanny. Największym wyzwaniem są obecnie niedobory dostaw surowców i komponentów. - Problemy z zaopatrzeniem postawią nas jeszcze w najbliższych miesiącach przed niejedną próbą - przewiduje Engleder. Dzięki globalnej skali działalności Engel jest co prawda w stanie zapewnić sobie zdolność dostaw dzięki wprowadzonej już kilka lat wcześniej strategii Dual Sourcing, coraz szerzej otwierają się jednak nożyce cenowe. - Rynki są przegrzane, a efekt ten dodatkowo wzmacnia rosnąca inflacja - stwierdza Engleder. - Będzie to wpływać na ceny również w branży budowy maszyn.

Zrównoważony rozwój i cyfryzacja napędzają wzrost 

Do motorów innowacji, a więc i wzrostu, zaliczamy obecnie przede wszystkim trzy główne tematy: zrównoważony rozwój, cyfryzacja i transformacja pojazdów mechanicznych. Wszystkie te trzy dziedziny są ze sobą ściśle powiązane. Zrównoważony rozwój jest możliwy tylko z uwzględnieniem cyfryzacji – oto przesłanie tegorocznego e-sympozjum firmy Engel. - Cyfryzacja pomaga nam wykorzystać pełen potencjał wtryskarek, a przez to zwiększać wydajność i równowagę ekologiczną produkcji - mówi Stefan Engleder. - Jeśli rzeczywiście będziemy korzystać z cyfryzacji, cele stawiane nam przez rządy odnośnie redukcji emisji CO2, stają się możliwe do realizacji.

Innowacyjne produkty i technologie firmy Engel wnoszą istotny wkład z tworzenie systemu recyklingu tworzyw sztucznych, który jest ważnym warunkiem zrównoważonego rozwoju przemysłu tworzyw sztucznych. 

Motor transformacji przemysłu motoryzacyjnego stanowi z kolei ekologiczna mobilność. Niezależnie od tego, która z alternatywnych technologii napędowych wygra w skali długoterminowej, udział tworzyw sztucznych w pojazdach mechanicznych będzie dalej rosnąć. Lekkość konstrukcji pozostaje centralnym warunkiem ekologicznej mobilności i wymaga innowacyjnych rozwiązań w zakresie formowania wtryskowego. 

Siła innowacji jako podstawa sukcesu

Siła innowacji stanowić będzie szczególnie w trudnych czasach ważną podstawę sukcesu ekonomicznego i trampolinę dla koniunktury. - Również w ciągu minionego półtora roku dążyliśmy z niezmienną siłą do realizacji naszych celów rozwojowych - informuje Engleder. Engel inwestuje corocznie 70 mln. euro w badania i rozwój. W rankingu wynalazców publikowanych co rok przez austriacki urząd patentowy, Engel stale zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce przedsiębiorstw zgłaszających największą liczbę patentów. W najnowszym raporcie za rok 2020 Engel zajmuje czwarte miejsce.

- Dzięki naszym produktom, technologiom i rozwiązaniom jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do optymalnego spełniania przyszłych potrzeb naszych klientów - podkreśla Engleder. - Wspólnie sprostamy leżącym przed nami wyzwaniom.

engel-austria-schwertberg

Czytaj więcej: