Equinox firmy Sidel - automatyczny system regulacji blow moulding

Equinox firmy Sidel - automatyczny…
Koncern Sidel, będący światowym pionierem w technologii rozdmuchu butelek PET, opracował nowoczesny i całkowicie innowacyjny system o nazwie Equinox. Umożliwia on automatyczną i ciągłą kontrolę jakości produkowanych opakowań.

Sidel zdecydował się na stworzenie systemu Equinox, bo jak tłumaczą przedstawiciele firmy, w dobie coraz silniejszego trendu, który polega na produkowaniu butelek PET cechujących się coraz mniejszą wagą, proces rozdmuchu zaczyna odgrywać znaczącą rolę w produkcji opakowań do napojów. Potrzebne są więc jego liczne usprawnienia, które pozwolą wyeliminować usterki, które do tej pory wpływały na wydajność i końcowy efekt produkcji.

Spotyka się sytuacje, w których jedna kiepskiej jakości butelka negatywnie działa na całą linię produkcyjną i może prowadzić nawet do kompletnego wstrzymania, przestoju lub zamknięcia produkcji. Sposób, w jaki odbywa się rozprowadzanie tworzywa jest kluczowy dla jakości wytworzonych butelek. Odpowiednio wczesne wykrycie problemów związanych z rozdzielaniem surowców może pomóc ochronić cały ciąg produkcyjny.

Aż do teraz kontrola jakości butelek prowadzona podczas procesu produkcji wiązała się z częstym pobieraniem próbek i pomiarowaniem butelek w laboratoriach. Tylko ten jeden etap zabierał w produkcji mnóstwo czasu, a wytwarzanie przekraczających dopuszczalne odchyłki pomiarowe butelek mogło się ciągnąć przez ponad 90 minut.

Tymczasem maszyny obrotowe koncernu Sidel do rozdmuchu butelek PET zostały wyposażone w system Equinox, który umożliwia monitorowanie i kontrolę jakości butelek w trakcie etapu produkcji.

System Equinox firmy Sidel

System ten bez pobierania próbek, niezależnie od wydajności maszyny bada ciężar właściwy każdej butelki. Jeśli wykryje jakiekolwiek odchylenia od zadanej masy, wówczas koryguje problem poprzez regulację odpowiednich parametrów rozdmuchu. W większości przypadków automatyczna regulacja następuje tak szybko, że odchylenia w rozkładzie materiału nie przekraczają zadanych tolerancji. Jak zapewniają w firmie Sidel stosowanie technologii Equinox wyklucza też uciążliwą wcześniej konieczność zatrzymywania maszyn, bądź też wstrzymywania całego procesu produkcji.

Sidel zastosował opatentowany system Intellimass firmy Pressco Technology, który za pomocą światła podczerwonego umożliwia badanie ciężaru własnego każdej butelki. Metoda działania urządzenia bazuje na pomiarze absorpcji światła podczerwonego przechodzącego przez PET. Absorpcja jest różna w zależności od masy (grubości) materiału PET.

System Equinox przeprowadza analizę statystyczną mierzonej wagi i jeśli ta wykracza poza zadaną tolerancję w stosunku do wstępnie zadanej wartości, uruchamia się algorytm automatycznie regulujący rozkład materiału w butelce. Jednocześnie operator maszyny otrzymuje ostrzeżenie o problemie. System reguluje dwa krytyczne parametry, mające bezpośredni wpływ na rozkład materiału w butelce: ciśnienie rozdmuchu wstępnego we wszystkich stacjach (formach) oraz punkt rozpoczęcia rozdmuchu wstępnego w poszczególnych stacjach. Parametry te są automatycznie regulowane, aż do ustabilizowania wagi i powrotu do "normy" zapewniającej jakość butelek i ich jednorodność.

Do całkowitego ustabilizowania procesu potrzeba około dwóch minut. Jeśli Equinox nie będzie w stanie ustabilizować procesu w zadanej tolerancji, automatycznie informuje o tym operatora maszyny, w której ze stacji występuje problem co pozwala na regulację przepływu ciśnienia lub podjęcie dodatkowych działań.

Koncern Sidel, twórca systemu Equinox to absolutny gigant jeśli chodzi o dostawców wyposażenia przeznaczonego do przemysłu opakowań do napojów i żywności. Zatrudnia 5,3 tys. pracowników 61 różnych narodowości. Dysponuje ponad 5 tys. zainstalowanych linii produkcyjnych. Rocznie produkuje 18 tys. form. Działa w blisko 200 krajach.