Ergis - Eurofilms: trzy inwestycje i słabsza rentowność

Ergis - Eurofilms: trzy inwestycje i słabsza rentowność
W pierwszej połowie tego roku Grupa Ergis zakończyła trzy nowe inwestycje o strategicznym dla siebie znaczeniu.

Firma podsumowała pierwszą część 2012 r. W tym czasie planowo zrealizowała swoje projekty inwestycyjne, a także w wyniku wprowadzania nowych produktów spadł poziom jej rentowności.

Jeśli chodzi o inwestycje, to przede wszystkim w Oławie na Dolnym Śląsku uruchomiono produkcję trzydziestotrzywarstwowej folii stretch PE o unikatowych właściwościach użytkowych.

Z Berlina do Wąbrzeźna przeniesiono też w kwietniu produkcję na linii do produkcji folii PET. Grupa liczy, że przed końcem 2012 r. sprzedaż z tej linii osiągnie 80 proc. mocy produkcyjnych wykorzystywanych w ubiegłych latach w Berlinie.

Ergis – Eurofilms inwestował też w Nowym Sączu. Tam działa nowa linia do laminacji giętkich opakowań. Pozwoliło to już zwiększyć sprzedaż asortymentu wytwarzanego na Podkarpaciu o 6 proc.

Grupa zanotowała po pierwszym półroczu 2012 przychody ze sprzedaży na poziomie 312 mln zł, czyli porównywalne do osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej. Zysk operacyjny sięgnął 5 mln zł, a zysk netto wyniósł 2,5 mln zł i był niższy niż przed rokiem, ze względu na koszty uruchamianych inwestycji oraz obecną sytuację rynkową.

Terminowe uruchomienie trzech inwestycji nie uchroniło Grupy przed obniżeniem rentowności.

Czynnikiem, który tradycyjnie wywiera istotny wpływ na wynik finansowy Ergis – Eurofilms jest także kurs euro, którego średni poziom w okresie styczeń – czerwiec wzrósł o ok. 7 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2011 r., zwiększając zadłużenie Grupy oraz pogarszając wynik finansowy o wyższe koszty odsetek od kredytów nominowanych w euro.

Jeśli chodzi o strukturę sprzedaży, to na szczególną na uwagę zasługuje wysoka dynamika sprzedaży folii miękkich PVC (wzrost o 17,1 proc., przy wzroście wolumenu o ok. 12 proc.). Wzrost ten wynika w głównej mierze ze wzrostu eksportu o 39 proc., w tym wolumenu o 29 proc.

- Pierwsze półrocze tego roku minęło pod znakiem wysiłku skoncentrowanego na uruchomieniu trzech nowych inwestycji. Działo się to w okresie pogorszenia koniunktury w Unii Europejskiej oraz na tle niekorzystnej sytuacji surowcowej. Wprowadzone na rynek produkty z nowej, bardzo innowacyjnej i unikatowej na skalę europejską, linii w Oławie oraz fakt rozpoczęcia produkcji na przeniesionej z Niemiec linii do produkcji folii PET daje perspektywę wzrostu rentowności sprzedaży przed końcem roku – ocenia Tadeusz Nowicki, prezes Ergis – Eurofilms.


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska