Ergis: przychody ze sprzedaży przekroczyły 474 mln zł

Ergis: przychody ze sprzedaży przekroczyły 474 mln zł
Grupa Ergis zanotowała po trzech kwartałach 2011 roku wzrost sprzedaży o ok. 6 proc. do poziomu przekraczającego 474 mln zł.

Dla Ergis – Eurofilms był to już kolejny kwartał, w którym Grupa była w stanie utrzymać wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do poprzedniego okresu. Zysk operacyjny w samym trzecim kwartale sięgnął 5,7 mln zł i był o 26,8 proc. wyższy niż rok wcześniej, a po dziewięciu miesiącach wyniósł 13,6 mln zł.

Jak podkreślają przedstawiciele firmy w okresie lipiec – wrzesień tego roku sytuacja na rynku surowcowym ustabilizowała się, a wzrost cen został zahamowany. Ponadto stabilizacja na rynku surowców i wzrost kursu euro wpłynęły pozytywnie na poziom realizowanych marż. Rentowność operacyjna Grupy w trzecim kwartale 2011 wzrosła do poziomu 3,5 proc., wobec 2,7 proc. rok wcześniej. Wynik finansowy Grupy, głównie na poziomie brutto i netto, został zdeterminowany przede wszystkim przez wzrost kursu euro.

Z wydarzeń wartych odnotowania zauważyć należy, że latem uruchomiono w MKF-Ergis produkcję folii twardej na linii produkcyjnej przeniesionej z Berlina do Wąbrzeźna. Zakończono również przenoszenie urządzeń towarzyszących (przewijarki, silosy). Tym samym proces konsolidacji produkcji folii twardej PVC w MKF-Ergis zakończył się sukcesem.

Wzrost przychodów ze sprzedaży za trzy kwartały 2011 r. wynika z wzrostu cen sprzedawanych wyrobów z uwagi na znaczny wzrost cen surowców podstawowych. Na uwagę zasługuje tu przede wszystkim wysoka dynamika sprzedaży laminatów (wzrost o 20,7 proc.). Wzrost wolumenu sprzedaży zanotowano w grupie wyrobów folie miękkie (5 proc.) oraz taśm PET (6,2 proc.).

Jeśli chodzi natomiast o aktualnie trwające inwestycje, to firma przygotowuje czwartą linię do produkcji wielowarstwowej folii stretch z polietylenu. Linia będzie zainstalowana w Oławie, a jej uruchomienie przewidywane jest na początek przyszłego roku. Przewidywane nakłady na tę inwestycję wyniosą 24 mln zł, z czego na rok 2011 przypada 12 mln zł. Linia zwiększy moce produkcyjne folii stretch o 25 proc.

- W trzecim kwartale tego roku zakończyliśmy ważną inwestycję w zakład produkcji folii twardych PVC w Wąbrzeźnie. Choć w krótkim okresie wiązała się ona z zaangażowaniem kapitału, jestem przekonany że relokacja środków produkcji przyczyni się do poprawy wyników finansowych Grupy w kolejnych okresach. Z niecierpliwością oczekujemy też efektów inwestycji w nową linię technologiczną do produkcji wielowarstwowej folii stretch PE w Oławie, które powinny być widoczne począwszy od drugiego kwartału 2012 roku – mówi Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu Ergis-Eurofilms.


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska