EuPC o projekcie PE w sprawie jednorazówek

EuPC o projekcie PE w sprawie jednorazówek
Stowarzyszenie europejskich przetwórców tworzyw sztucznych (EuPC) zajęło stanowisko w sprawie przyjętej przez komisję ds. środowiska Parlamentu Europejskiego propozycji nowej regulacji ws. lekkich toreb z tworzyw sztucznych (raport Auken). W dokumencie czytamy, iż choć EuPC wspiera podstawowe założenia propozycji zmierzającej do ograniczenia zużycia lekkich toreb, to sprzeciwia się jednak niektórym stwierdzeniom zawartym w raporcie ze względu na ich dyskusyjną treść w odniesieniu do kwestii środowiskowych.

Krytyka EuPC dotyczy zwłaszcza stwierdzenia zawartego w poprawce do raportu, iż "Torby z tworzyw wykonane z materiałów biodegradowalnych lub kompostowalnych są mniej szkodliwe dla środowiska aniżeli torby wykonane z konwencjonalnych tworzyw".

Zdaniem EuPC jest to stwierdzenie nieprawdziwe i nie jest poparte żadnymi wiarygodnymi dowodami naukowymi. Tymczasem, jak podkreśla stowarzyszenie, torby z tworzyw biodegradowalnych nie rozkładają się w środowisku morskim, zaś ich rozkład w środowisku lądowym wymaga określonego czasu. Ponadto, w większości wypadków torby z tworzyw biodegradowalnych zawierają w rzeczywistości przynajmniej 50 proc. tworzyw konwencjonalnych. Typowa torba z tworzyw biodegradowalnych zawiera zaledwie od 15 do 35 proc. materiałów odnawialnych.

Dlatego też przywołane stwierdzenie nt. foliówek z biotworzyw oraz tworzyw kompostowalnych powinno być, zdaniem EuPC, usunięte podczas obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego. Stowarzyszenie uważa, iż członkowie komisji, którzy zagłosowali za przyjęciem projektu raportu, podjęli ryzyko powtórki z lekcji, jaką były biopaliwa.

EuPC stwierdza, iż faworyzowanie jednego z materiałów bez wystarczającego usprawiedliwienia jest nielogiczne, a Europa nie powinna wprowadzać regulacji w odniesieniu do ugruntowanego na rynku, ekologicznego produktu, którego wpływ na środowisko równa się zużyciu 3 litrów ropy per capita w ujęciu rocznym. Ponadto proponowana regulacja, poprzez promowanie tzw. toreb biodegradowalnych, naraża na szwank system recyklingu, zwłaszcza w krajach najbardziej rozwiniętych pod tym względem, jak np. Austria i Niemicy.

EuPC, które reprezentuje także przetwórców korzystających z recyklatów, zleciło przeprowadzenie niezależnych testów przemysłowych, które wykazały, że już zawartość 2 proc. materiałów degradowalnych w strumieniu odpadów do recyklingu może mieć drastyczne efekty na właściwości mechaniczne i wizualne produktów recyklingu.

Dlatego też EuPC nalega, aby podczas posiedzenia plenarnego europarlamentarzyści sprzeciwili się stwierdzeniom zawartym w raporcie Auken, które uznają materiały biodegradowalne jako rozwiązanie problemu odpadów zalegających w morzach; problem ten wymaga znacznie szerszych działań. Ponadto EuPC ponownie przywołuje casus Włoch, łamiących postanowienia dyrektywy opakowaniowej 94/62/EC oraz uznają raport Auken za próbę legalizacji sytuacji w tym kraju.