Evonik zwiększy produkcję poliamidu

Evonik zwiększy produkcję poliamidu
Koncern Evonik inicjuje projekt budowy nowej fabryki poliamidu.

Zakład poliamidu 12 stanie w Singapurze. Początek jego działania planowany jest na 2014 r. Moce produkcyjne obliczone są początkowo na 20 tys. ton. w ciągu roku.

Po marcowym pożarze, który wybuchł w niemieckiej fabryce Evonika w instalacji wytwarzającej cyklododekatrien, czyli materiał do produkcji PA 12, dostępność tworzywa na globalnym rynku znacznie się zmniejszyła. Dlatego Evonik jeszcze mocniej zintensyfikował prace nad nową inwestycją, chcąc już w krótkookresowej perspektywie umocnić się na pozycji lidera jeśli chodzi o światową produkcję PA 12. Warto dodać, że obecnie za jego dostarczanie odpowiadają oprócz wymienionego koncernu, jeszcze tylko trzy inne.

Poliamid 12 jest półkrystalicznym termoplastem wyróżniającym się niską absorpcją wilgoci. PA 12 cechuje się szczególnie wysoką odpornością na powstawanie pęknięć naprężeniowych, bardzo dobrą stabilnością wymiarów oraz bardzo wysoką wytrzymałością zmęczeniową przy obciążeniach zmiennych co do wielkości i występujących z dużą częstotliwością. Jego zastosowania obejmują wytwarzanie elementów motoryzacyjnych i elektronicznych, a także tworzenie wyposażenia sportowego.