Faktoring - produkt na trudne czasy

Faktoring - produkt na trudne… Jak prowadzić biznes w czasach, gdy banki wykazują zwiększoną nieufność przy udzielaniu kredytów? Szukać alternatywnych rozwiązań finansowych, takich jak faktoring.

Droższe kredyty, większe wymogi odnośnie zabezpieczeń, niepewność na rynku finansowym - to problemy z którymi, szczególnie ostatnio, boryka się coraz większa liczba firm. Nie dziwi więc dynamicznie rosnące zainteresowanie faktoringiem, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Firmy faktoringowe, w szczególności te niezależne od banków, nie muszą stosować w obecnych czasach tych samych obostrzeń jak banki - dla faktora nie są najważniejsze wyniki finansowe klienta, ani ustalenia międzybankowe. - Bank ocenia ryzyko kredytowe firmy i na tym opiera decyzje co do kredytowania i jego kosztu. My natomiast, oceniamy jakość portfela wierzytelności oraz jak pracochłonna będzie obsługa klienta - mówi Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Financial Services. - W praktyce oznacza to, że nawet małe firmy, które posiadają grono solidnych odbiorców, uzyskają finansowanie. Nawet gdy odmówił im tego wcześniej bank.

Jak działa faktoring?

Wyspecjalizowana instytucja zwana faktorem odkupuje od firmy faktury z odroczonym terminem płatności i przekazuje na jej konto kwotę stanowiącą większą część (np. 85 proc.) odkupionych należności. Pozostała wartość faktur zostaje wypłacona w momencie uregulowania przez odbiorcę należności. Faktor sprawdza wiarygodność (wypłacalność) odbiorców oraz dba o to, by odbiorcy pamiętali o uregulowaniu należności w terminie. Do jego zadań należy także zarządzanie należnościami oraz doradztwo.

Jakie są zalety faktoringu?

Faktoring wykracza poza samo finansowanie i obejmuje także egzekwowanie należności oraz prowadzenie kont rozrachunkowych poszczególnych kontrahentów.

Faktor obsługuje faktury krajowe i zagraniczne, pomagając w przejściu trudnych procedur i ocenie ryzyka współpracy z nowymi, niesprawdzonymi kontrahentami

To wygodne rozwiązanie także dla firm, które nie mają wystarczająco długiej historii transakcji i które juz wcześniej nie były w stanie uzyskać środków finansowych z banku.

Czytaj więcej:
Finanse 137