Faktoring - produkt na trudne czasy

Jedna z działających na rynku faktoringu firm, spółka Bibby Financial Services oferuje różne rodzaje usługi:

  • Faktoring z regresem (niepełny) - w przypadku tego produktu, zgłaszający się do faktora przedsiębiorca otrzymuje środki finansowe zablokowane w niezapłaconych fakturach wystawionych dla odbiorców,
  • Faktoring bez regresu (pełny) - oprócz finansowania faktor oferuje również przejęcie ryzyka braku zapłaty przez odbiorcę,
  • Faktoring dla eksporterów - faktor dostarcza natychmiastowego zastrzyku gotówki w walucie niezapłaconych faktury eksportowych, wystawionych odbiorcom zagranicznym, dodatkowo przejmując nawet do 100% ryzyka braku zapłaty przez odbiorcę,
  • Faktoring odwrotny - w imieniu klientów faktor reguluje zobowiązania wynikające z faktur wystawionych przez ich dostawców. Zobowiązanie wobec faktora klient reguluje w późniejszym, dogodnym dla siebie terminie,

Oprócz faktoringu w portfolio firmy Bibby Finnancial Service znajduje się jeszcze:
Program ochrony należności - to zindywidualizowane i kompleksowe zarządzanie należnościami. Poczynając od monitoringu płatności, poprzez postępowanie polubowne, sądowe i egzekucyjne, faktor zapewnia skuteczne i szybkie odzyskanie należności i minimalizację kosztów.
Przejęcie ryzyka braku zapłaty - przyznając limit kredytowy wybranemu przez klienta odbiorcy faktor eliminuje ryzyko związane z kondycją finansową firmy odbiorcy. Faktor gwarantuje zapłatę za sprzedane dobra lub usługi - nawet w sytuacjach nieuzasadnionej zwłoki lub niewypłacalności kontrahenta.
Zarządzanie należnościami - w imieniu klienta faktor prowadzi szczegółową ewidencję rozliczeń z odbiorcami, weryfikuje na bieżąco stan rozliczeń, wyjaśnia niezgodności, pozyskuje informacje pozwalające we właściwy sposób rozliczyć transakcję.
Weryfikacja odbiorcy - korzystając z zasobów Biur Informacji Gospodarczej i wywiadowni gospodarczych faktor uzyskuje informacje gospodarcze na temat kontrahentów, z którymi współpracują bądź dopiero planują współpracę klienci.

Szczegółowe informacje o ofercie i produktach Bibby Financial Services Sp. z o.o. znajdują sie na stronie www.bibbyfinancialservices.pl. Kontakt możliwy jest także pod numerem infolinii 0 800 224 229.

Czytaj więcej: Faktoring 30 Finanse 67

brak
 

Wdrażanie rozwiązań poprawiających płynność finansową przedsiębiorstw: faktoring, zarządzanie należnościami, weryfikacja odbiorcy, przejęcie ryzyka

Polska