Famed Żywiec wykorzystuje 99% odpadów

Famed Żywiec wykorzystuje…
Konsekwentne działania w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego pozwoliły polskiemu producentowi sprzętu medycznego do minimum ograniczyć ilość odpadów przekazanych do składowania. W roku 2017 Famed Żywiec wytworzył 183 ton odpadów, z których niemal 99 proc. zostało ponownie wykorzystanych. W trakcie zorganizowanej pod auspicjami Ministerstwa Środowiska konferencji spółkę wyróżniono m.in. tytułem Lidera Czystszej Produkcji za rok 2017.

Niemal 99 proc. odpadów ponownie wykorzystywanych

W latach 2015 i 2016 w związku z działalnością firmy powstało łącznie 471 ton odpadów (odpowiednio 264 w 2015 i 207 w 2016), z których jedynie 10 ton nie zostało ponownie wykorzystanych. W roku 2017 Famed wytworzył 183 ton odpadów. W ramach procedur Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) wszystkie odpady poprodukcyjne (180,64 ton) zostały poddane recyklingowi - wewnętrznemu lub przez firmy zewnętrzne - oraz innym procesom odzysku. Do składowania zostało przekazanych jedynie ok. 2,3 ton materiałów, budowlanych powstałych w wyniku prac remontowych i ok. 3 ton odpadów komunalnych.

Europa produkuje śmieci

Według danych Eurostatu*, w 2014 roku, w dwudziestu ośmiu krajach UE wytworzonych zostało 2500 mln ton odpadów. Sektor wytwórczy (produkcja) odpowiada za ok. 10 proc z nich. W Polsce wytworzono niemal 180 mln ton odpadów, a przedsiębiorstwa produkcyjne wygenerowały 17,6 proc. z nich. Była to największa odnotowana ilość odpadów, co związane jest m.in. z rosnącą liczbą ludności i rozwojem gospodarki.

- W Famedzie systematycznie zmniejszamy ilość wytwarzanych odpadów, a wynik osiągnięty w obszarze recyklingu, to powód do ogromnej satysfakcji - komentuje Jolanta Sygut, Specjalista ds. Ochrony Środowiska i Laboratorium Famed Żywiec.

Działania Famedu wyróżnione

Podczas zorganizowanej pod auspicjami Ministerstwa Środowiska konferencji „Czystsza Produkcja i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym” Famed został uhonorowany tytułem Lidera Czystszej Produkcji za rok 2017. Spotkanie było poświęcone zapobieganiu zanieczyszczeniom i nadmiernemu zużyciu zasobów przez polskie firmy, a także gospodarce w obiegu zamkniętym.

- Realizacja gospodarki o obiegu zamkniętym jest istotnym elementem stworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, do której Polska, jako kraj z aspiracjami, w pełni dąży. Dążymy do poprawy potencjału wytwarzanych odpadów w zakresie możliwości ich recyklingu i innych form odzysku. Do tego potrzebne będzie zaangażowanie przedsiębiorców - mówił w trakcie uroczystości Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Podczas konferencji Famed odebrał także Świadectwo Czystszej Produkcji - w dowód aktywnego uczestnictwa w Polskim Ruchu CP, popartego raportowaniem prowadzonym od 1996 roku - a także certyfikat potwierdzający wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, którego laureatem pozostaje od roku 2002. Rejestr prowadzony przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji (www.cp.org.pl), działa pod przewodnictwem Wiceministra Środowiska Sławomira Mazurka. Patronat nad programem sprawują Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Famed Żywiec produkcja