Famed Żywiec wykorzystuje 99% odpadów

Produkcja w jednym miejscu

Famed, jako jedna z nielicznych firm branży medycznej, prowadzi produkcję
z wykorzystaniem wytwarzanych samodzielnie elementów. Spółka zachowuje pełną kontrolę nad wszystkimi procesami na każdym etapie produkcji - od przyjęcia do magazynu stali z której powstają gotowe wyroby, aż po zakończenie wszystkich etapów produkcji składających się nawet z kilku tysięcy elementów składowych łóżek szpitalnych, foteli zabiegowych czy stołów operacyjnych.

Procesy technologiczne wykorzystywane w ramach produkcji powodują powstawanie odpadów wymagających utylizacji. Jednak, mimo wzrostu produkcji - zużycie surowców roku wyniosło ok. 200 ton w 2016 i ok. 300 ton w 2017, polski wytwórca systematycznie zmniejsza liczbę generowanych odpadów. To efekt prowadzonej przez firmę polityki czystszej produkcji i gospodarki obiegu zamkniętego, którą Famed realizuje od dwudziestu czterech lat. W 1999 roku spółka podpisała Międzynarodową Deklarację Czystszej Produkcji UNEP - dokument, którego sygnatariuszem jest m.in Polska. Z kolei we wrześniu 2004 r. podpisał deklarację poparcia dla Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ - United Nations Global Compact, deklarując wdrożenie jej zasad oraz zobowiązanie do ich dalszego przestrzegania.**

- Ograniczając ilość odpadów oraz wykorzystując do bieżącej działalności zasoby naturalne, pragniemy wnieść swój wkład w poprawę stanu środowiska. Wykorzystywanie materiałów w obiegu zamkniętym wiąże się z podwójną korzyścią. Dla nas jako firmy w aspekcie ekonomicznych, ale przede wszystkim dla środowiska i społeczności lokalnej Żywiecczyzny. Wszyscy mamy świadomość z jakimi problemami, np. w zakresie stanu powietrza, boryka się nasze miasto. Zasady odpowiedzialności społecznej stosowane są fundamentem działalności Famedu, a w przededniu zaplanowanego na grudzień Szczytu Klimatycznego ta tematyka nabiera szczególnego znaczenia - komentuje Małgorzata Kotajny-Szewczyk, Dyrektor ds. Logistyki Famed Żywiec.

Laboratorium pomaga chronić środowisko

Niebagatelną rolę w działaniach związanych z ochroną środowiska odgrywa laboratorium Famedu. To w nim przeprowadzane są testy i badania wszystkich materiałów wchodzących w skład jego wyrobów, ale również opracowywane są rozwiązania, przyczyniające się do proekologicznej działalności spółki.

Famed Żywiec już w latach 90-tych wprowadził pełną segregację odpadów poprodukcyjnych i administracyjnych. Dzięki zastosowaniu m.in. stacji odzysku niklu udało się ograniczyć pobór wody oraz ilość powstających ścieków. Zakładowe Laboratorium monitoruje jakość ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej, które dzięki temu nie przekraczają stężeń parametrów, np. metali ciężkich, zawartych w umowie z przedsiębiorstwem wodociągowym. W efekcie są bezpieczne dla środowiska.

W celu zmniejszenia ilości odpadów z tworzywa sztucznego zakupiono urządzenie, które pozwala przetworzyć odpady na granulat będący pełnowartościowym surowcem. Jest on wykorzystywany do formowania tworzyw metodą wtrysku lub ponownego przygotowania płyt, wykorzystywanych do operacji termoformowania elementów łóżek, stołów i foteli. 75 proc. masy wytwarzanych odpadów jest przetwarzanych w firmie, pozostałe 25 proc. przekazane są do odzysku w firmach zewnętrznych. Nadwyżki granulatu przekazywane są do sprzedaży.

famed żywiec produkcja