Firma Gąsior stawia na rozwój


W ofercie firmy opcjonalnie będą dostępne folie z warstwami: "easy peel" oznaczające łatwe otwarcie opakowania przez konsumenta produktu spożywczego oraz "anti-fog" ze środkami przeciwmgielnymi zapobiegającymi powstawaniu pary wodnej wewnątrz opakowania, oraz zapewniającymi poprawę optyki.

Warto wiedzieć, że EVOH to alkohol etylowinylowy (ang. ethylene-vinyl alcohol), a dokładniej żywice kopolimerowe alkoholu etylowinylowego. Warto po niego sięgać, gdyż poprawia on barierowość opakowania dla tlenu oraz aromatów.

Barierowość materiału oznacza jego zdolność do ograniczania przepuszczalności par i gazów. W porównaniu z PA, uznawanym do niedawna za polimer wysoko barierowy, przepuszczalność kopolimeru EVOH na tlen może być nawet 100 razy wyższa. Tym samym już niewielka warstwa EVOH - wystarczy 1 mikron - w opakowaniu decyduje o lepszym zabezpieczeniu jakości produktów oraz o przedłużeniu okresów ich przydatności do spożycia. Poziom barierowości dla tlenu zależy od poziomu zawartości alkoholu winylowego w etylenie.

Dzięki zastosowaniu technik wspólnego wytłaczania warstw (tzw. cast) możliwe jest łączenie tworzyw o biegunowo różnych właściwościach zwłaszcza w odniesieniu do barierowości. Tym samym możliwe jest otrzymanie opakowania posiadającego zarówno barierę na tlen i aromaty jak również na wodę (parę wodną), a przy tym posiadającego korzystne cechy mechaniczne i podatność do laminowania i drukowania.

Co ważne, w posiadanej przez Gąsior technologii wspólnego wytłaczania poszczególnych warstw, możliwe jest zastosowanie warstw o bardzo małych grubościach ( 3-5 µm) z jednoczesnym zapewnieniem jednakowej grubości warstwy wysoko barierowej EVOH na całej szerokości folii.

- Gwarantując tak wysoki poziom dokładności w produkcji możemy zapewnić niższe koszty zużytych surowców do produkcji i w konsekwencji niższą cenę jednostkową folii, przy jednoczesnym zachowaniu cech produktu wysoko barierowego - informuje firma.

Tym samym dzięki omawianej inwestycji w przedsiębiorstwie Gąsior produkowane będą siedmiowarstwowe folie barierowe, m.in.:
  • struktura PA/EVOH/PA/PE - doskonała do tłoczenia (fot. 1),
  • struktura PE/PE/EVOH/PE/PE idealna pod laminację (fot. 2),
  • folie z PET (12 mikronów) oraz BOPP (20 mikronów) do stosowania jako folia górna.

Struktura PE/PE/EVOH/PE/PE

Wysoko barierowe folie z EVOH pozwalają zachować smak i aromat produkowanych wyrobów, dbają o ich kolor i świeżość. Folie opakowaniowe z warstwą kopolimeru umożliwiają przedłużenie terminu przydatności do spożycia, a zmniejszenie grubości ścianek opakowania sprawia, że zmniejsza się masa zużytych opakowań, a tym samym ich koszt jednostkowy.

Odpowiednio skomponowane opakowanie odporne jest na niskie temperatury przechowywania, nawet w temperaturze - 40 st. C., jak również uszkodzenia mechaniczne, takie jak choćby pęknięcie powłoki pod wpływem zginania. Takie uszkodzenia często pojawiają się w przypadku stosowania folii aluminiowych.

Gąsior to nowoczesna firma z dynamicznie rozwijanym parkiem maszynowym. Zlokalizowana jest na obrzeżach Bydgoszczy na blisko 15 hektarach. Funkcjonuje na rynku opakowań dla przemysłu spożywczego. Może się pochwalić sprzedażą eksportową sięgającą blisko 50 proc. przychodów.