Firma Heko w branży tworzyw sztucznych

Działająca w branży tworzyw sztucznych firma Heko unowocześnia swoje linie produkcyjne, zdobywa atesty na produkowane przez siebie produkty oraz wprowadza na rynek coraz to bardziej interesujące nowości. Ostatnie miesiące to dla Heko okres wielu ciekawych wydarzeń.

Firma HEKO może się pochwalić już niemal 20-letnim doświadczeniem w branży tworzyw sztucznych. Posiada dwa zakłady produkcyjne. Pierwszy z nich zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych a w szczególności polimetakrylanu metylu - PMMA, w procesach produkcji akcesoriów samochodowych. Drugi od 2004 r. działa w branży przemysłu chemicznego. Specjalizuje się głównie w produkcji PMMA (plexi) w postaci płyt wylewanych i granulatów, a także produkcji bezbarwnych impregnatów i lakierów.
W przyszłości planowane jest wprowadzenie kolorystyki, poszerzającej możliwości stosowania tych preparatów.

Produkcja polimetakrylanu metylu, czyli PMMA to najważniejszy obszar działalności firmy. Podkreśla to aktualne hasło promocyjne: Polska Plexi z polskiej firmy.

O stałym udoskonalaniu przez firmę działalności w tym sektorze, świadczy choćby fakt, że z końcem ubiegłego roku w Państwowym Zakładzie Higieny rozpoczęły się badania produkowanych przez HEKO płyt wylewanych PMMA PLEXPOL, w celu nadania im atestu higienicznego na kontakt z żywnością. Uzyskanie atestu umożliwi firmie sprzedaż płyt wylewanych do branży spożywczej, począwszy od produkcji poprzez przetwórstwo artykułów spożywczych, a kończąc na ich sprzedaży.

Starania o atest to tylko jeden z dowodów na aktywność firmy Heko. Kolejny wiąże się z faktem, że niedawno przeprowadzono w firmie modernizację linii wytłaczania granulatów PMMA. Unowocześnienie linii polegało na wymianie parku maszynowego. W miejsce mało wydajnych urządzeń zamontowano wytłaczarki o wydajności na poziomie do 15 Mg na dobę.

W lutym tego roku w zakładzie nr 2 w Oświęcimiu odbył się też audyt certyfikujący na spełnienie wymagań normy ISO 9001:2000. Jego efektem jest uzyskanie certyfikatu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001÷2000.

Czytaj więcej: Nowości 239