Firmy chcą, choć często nie wiedzą jak korzystać z unijnych funduszy

Firmy chcą, choć często nie…
82 proc. firm zamierza korzystać z funduszy UE na innowacyjność pokazuje sondaż przeprowadzony przez Business Centre Club. Niestety pojawiają się problemy odnośnie tego w jaki sposób ubiegać się o fundusze. Brak wiedzy w tym zakresie jest jedną z najważniejszych przyczyn niewykorzystywania środków.

Temat wykorzystania funduszy unijnych na lata 2007-2013 wraca systematycznie i jest przedmiotem wielu dyskusji i analiz. Z punktu widzenia przedsiębiorców bardzo istotnym elementem wspomagającym walkę konkurencyjną na otwartym rynku unijnym jest szeroko rozumiana innowacyjność.

Najważniejszym unijnym programem w tym zakresie jest Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka (PO IG) skierowanym właśnie do przedsiębiorców, zamierzających realizować innowacyjne projekty, wdrożenia lub też pracować nad rozwojem i badaniami nad nowoczesnymi technologiami - szczególnie technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.

W ramach programu PO IG dostępne będzie w latach 2007-2013 wsparcie w wysokości ponad 9,7 miliarda euro z przeznaczeniem na realizacje inwestycji przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki oraz polskich przedsiębiorców. Jest to trzeci co do wielkości unijny program operacyjny oraz zdecydowanie najważniejszy z punku widzenia samych przedsiębiorców.

W związku z tym członkowie Business Centre Club (najwyżsi menedżerowie i właściciele firm) odpowiedzieli na kilka podstawowych pytań z zakresu funduszy europejskich przeznaczonych na innowacyjność. Wyniki ankiety przestawiamy poniżej:

1. Czy korzystali już państwo w przeszłości z funduszy unijnych?
tak - 34 proc., nie - 66 proc.2. Czy korzystają państwo aktualnie z funduszy unijnych na innowacyjność?
tak - 21 proc., nie - 79 proc.


3. Czy w państwa przedsiębiorstwach jest potrzeba korzystania z funduszy unijnych na innowacyjność?
tak - 89 proc., nie - 11 proc.


4. Czy zamierzają państwo ubiegać się o fundusze unijne na w/w cele?
tak - 82 proc., nie - 18 proc.


5. Czy wiedzą państwo, jakie należy w tym celu podjąć kroki? Gdzie się zgłosić? Jak to załatwiać?
tak - 71 proc., bardzo słabo - 22 proc., nie - 7 proc.


6. Czy dostępna na rynku informacja na temat funduszy unijnych jest wystarczająca?
tak - 33 proc., nie - 67 proc.


7. Czy maksymalne wykorzystanie dostępnych dla Polski funduszy unijnych powinno być priorytetowe?
tak - 94 proc., nie - 6 proc.


8. Czy działania informacyjne prowadzone przez odpowiednie instytucje są zadowalające?
tak - 16 proc., nie - 84 proc.


9. Czy wg państwa istnieje potrzeba prowadzenia systematycznej kampanii promocyjno-informacyjnej w tym obszarze?
tak - 88 proc., nie - 12 proc.


10. Jaka jest świadomość przedsiębiorców w zakresie możliwości oraz pozyskiwania funduszy unijnych?
zadowalająca - 18 proc., niezbyt duża - 72 proc., bardzo słaba - 10 proc.Z publikowanych raportów Komisji Europejskiej widać, iż Polska zajmuje niestety jedno z ostatnich miejsc w UE w zakresie stosowania nowoczesnych technologii, dostępnych usług elektronicznych czy wykorzystania Internetu (tu jesteśmy tylko przed Bułgarią). Z tym samych badań rysuje się wniosek, iż wzrost produktywności pracy jest obecnie w 40 proc. związany z użyciem nowych technologii. - Jeśli Polska ma być krajem nowoczesnym, w którym młodzi ludzie chcą żyć i budować swoją przyszłość, musimy stworzyć odpowiednie warunki i klimat dla maksymalnego wykorzystania funduszy unijnych na innowacyjność, gdyż prawdopodobnie taka sytuacja oraz wielkość dostępnych środków już się więcej nie powtórzy. I to jest dla nas kierunek priorytetowy - ocenia Krzysztof Szubert, przewodniczący Komisji BCC ds. Informatyki, Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.