Fitch obserwuje PKN po zakupie Unipetrolu

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings umieściła w czwartek ratingi PKN Orlen na liście obserwacyjnej i nie wyklucza ich obniżki. Zdaniem agencji planowany zakup pakietu akcji czeskiego Unipetrolu może mieć negatywny wpływ na wiarygodność finansową PKN.

W środę rząd w Pradze zaakceptował wartą 480 milionów dolarów ofertę PKN Orlen na 63 procent akcji największej czeskiej spółki paliwowej. Decyzja nie była zaskoczeniem, ponieważ PKN był jedynym oferentem. Dwaj pozostali kandydaci do przejęcia kontroli nad Unipetrolem wycofali się z przetargu.

Fitch uważa, że zakup Unipetrolu może negatywnie odbić się na sytuacji finansowej polskiej spółki z powodu niskich zysków czeskiej firmy oraz jej stosunkowo wysokiego zadłużenia. Jak pisze agencja, według danych dostępnych na koniec czerwca 2003 roku, łączny dług Unipetrolu był 6,6 razy większy od rocznego zysku EBITDA. W przypadku PKN stosunek długu do zysku wynosił zaś 1,2. "W wyniku zakupu Unipetrolu oczekuje się, że dług PKN wzrośnie z powodu kosztów akwizycji i konsolidacji zadłużenia grupy Unipetrol, co zwiększy presję na rating PKN" - pisze Fitch, dodając, że przychody ze sprzedaży pakietu akcji operatora komórkowego Polkomtel mogłyby zrównoważyć negatywny wpływ transakcji z Unipetrolem. Jednak rzecznik PKN uważa, że długoterminowo zakup Unipetrolu będzie pozytywnym czynnikiem dla polskiej spółki. "Jesteśmy pewni, że jeśli w ogóle zakup Unipetrolu będzie miał wpływ na nasze ratingi, to długoterminowo będzie on pozytywny. Już przygotowaliśmy finansowanie tej transakcji" - powiedział rzecznik PKN Krzytof Mikołajczyk. Źródło zbliżone do firmy poinformowało, że PKN nie zamierza zaciągać nowych kredytów na zakup Unipetrolu poza liniami kredytowymi, które już posiada. Przejęcie Unipetrolu stwarza PKN szanse wejścia na czeski rynek paliwowy, który w ocenie Fitch, charakteryzuje wysoka konkurencja, szczególnie na rynku detalicznym paliw. Pomoże też spółce ograniczyć nieco koszty i wzmocnić pozycje na południu Polski.

Obecnie Fitch ocenia wiarygodność długu niezabezpieczonego z pierwszeństwem wykupu PKN na BBB, a zadłużenia krótkoterminowego na F3. Agencja zapowiedziała, że decyzję w sprawie ratingu największej polskiej spółki paliwowej podejmie po otrzymaniu szczegółowych informacji na temat transakcji.

źródło: Reuters