Forum Ekologiczne Branży Chemicznej po raz 13. w Toruniu

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej… Polska Izba Przemysłu Chemicznego wraz z Sekretariatem Programu "Odpowiedzialność i Troska" zaprasza w dniach 13-14 października do Torunia na trzynastą edycję Forum Ekologicznego Branży Chemicznej.

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej jest platformą wymiany poglądów i doświadczeń, zarówno wśród Realizatorów Programu, jak i innych przedstawicieli branży chemicznej. Jest to doskonała sposobność do zdobycia nowej wiedzy, pogłębienia obecnej oraz rozwiania wątpliwości czy problemów dotykających wszystkich przedsiębiorstw w branży.

Proponowane tematy obejmują szeroki wachlarz zagadnień, z którymi branża chemiczna musi się mierzyć na co dzień. Wśród nich są m.in. aspekt informacyjny w kontekście implementacji dyrektywy SEVESO jako element kształtowania wizerunku firmy, rejestr szkód w środowisku i kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku oraz praktyczne aspekty wykonywania badań zanieczyszczenia ziemi i wód. Ponadto omówione zostaną bieżące kwestie związane z systemem handlu uprawnieniami do emisji, rozporządzeniem REACH oraz dokumentami referencyjnymi BREF. Poruszone zostaną również tematy związane z nowelizacją ustawy prawo wodne oraz norm ISO 9001 i ISO 14001.

Szczegółowy informacje znaleźć można na stronie internetowej wydarzenia.

Czytaj więcej:
Ekologia 660