Fundacja PlasticsEurope Polska zorganizowała debatę młodzieży na temat tworzyw sztucznych

Fundacja PlasticsEurope Polska… W Krakowie odbyła się debata Parlamentu Młodzieży 2009 na temat roli tworzyw sztucznych w ochronie klimatu i oszczędności energii. To edukacyjne przedsięwzięcie organizowane przez Fundację PlasticsEurope Polska ma na celu uwrażliwienie młodzieży na występujące współcześnie wyzwania towarzyszące rozwojowi gospodarczemu i cywilizacyjnemu. Tworzywa odgrywają w tym procesie kluczowe znaczenie.

W trakcie debaty spośród blisko 100 jej uczestników jury wyłoniło 10 najlepszych mówców, którzy w nagrodę pojadą w listopadzie na europejskie obrady Parlamentu Młodzieży do Rzymu, aby podjąć dyskusję na ten sam temat z uczniami z innych krajów europejskich. Debata Parlament Młodzieży 2009 wspierana była przez Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Honorowy Patronat nad nią objął także Prezydent Miasta Krakowa.

- Trwająca prawie trzy godziny debata koncentrowała się na takich zagadnieniach jak oszczędność energii, ochrona klimatu i środowiska. Młodzi ludzie z kilkunastu ponadgimnazjalnych szkół województwa małopolskiego – z Krakowa, Tarnowa, Olkusza, Miechowa i Niepołomic - z entuzjazmem prezentowali swoje opinie i przekonania dotyczące tworzyw sztucznych. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tworzyw bronili swoich racji, ale jednocześnie z uwagą przysłuchiwali się kontrargumentom. Obie strony zgadzały się co do istotnej roli, jaką tworzywa sztuczne odgrywają w opakowaniach, transporcie, medycynie i technologiach komunikowania się. Wszyscy wskazywali także na konieczność rozwiązania problemów związanych z zagospodarowaniem odpadów z tworzyw sztucznych – opowiada Anna Kozera-Szałkowska z Fundacji PlasticsEurope Polska.

Wpisz tytuł dla obrazu

- Jestem pod wrażeniem tego, w jak poważny sposób młodzi ludzie podchodzą do takich zagadnień jak racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, oszczędność energii czy ochrona klimatu i środowiska. Nie zapominają przy tym o nowoczesnych technologiach, bo przecież w XXI wieku trudno jest sobie wyobrazić funkcjonowanie zaawansowanych technologicznie społeczeństw bez tworzyw sztucznych. Niewiele jest gałęzi gospodarki, w których materiały nie byłyby powszechnie wykorzystywane – przyznaje Grzegorz Rytko, Dyrektor Zarządzający Fundacji PlasticsEurope Polska. - Jednak powszechność użycia tego typu materiałów wymaga odpowiedzialności, wiedzy i właściwej edukacji. Ci młodzi ludzie, którzy wzięli udział w debacie już teraz są świadomi, że to oni będą musieli rozwiązać w nadchodzących dekadach problemy związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, zaspokojeniem wzrastającego zapotrzebowania na energię, ochroną klimatu i środowiska przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału nowych technologii.

Ostatecznie w konkursie zwyciężyło 10 osób: Roger Barlik - Liceum Ogólnokształcące w Niepołomicach, Bartosz Gauza - I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Kamil Dobrowolski - I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Marta Janeczek - III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Joanna Kawa - I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, Agnieszka Kosakowska - XVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Krakowie, Agnieszka Paśko - III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Piotr Pękalski - I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Katarzyna Wójcik - XVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Krakowie, Mateusz Wybierek - Liceum Ogólnokształcące w Niepołomicach.

Tegoroczna debata krajowa w Krakowie zrealizowana została w ramach drugiej już edycji międzynarodowego konkursu „Youth Parliament”, którego pilotażowa edycja odbyła się w Warszawie w 2007 r. Jej zwycięzcy wraz z reprezentantami podobnych debat, które odbyły się w 10 innych krajach UE, uczestniczyli w roku ubiegłym w ogólnoeuropejskiej debacie finałowej w Brukseli, w gmachu Parlamentu Europejskiego i pod patronatem jej przewodniczącego - Hansa-Gerta Pötteringa. W roku bieżącym jako lokalizację europejskiego finału konkursu wybrano Rzym, ze względu na jego historyczną rolę w procesie tworzenia Unii Europejskiej.

Czytaj więcej:
Nagrody 242