Fundusze UE jako wsparcie dla innowacji w branży tworzyw sztucznych

Na co powinni zwrócić uwagę przetwórcy tworzyw sztucznych w przypadku realizacji projektów unijnych?

Unia Europejska bardzo silnie promuje trend wydłużania cyklu życiowego surowców i zamykania ich w tzw. pętli. Krótko mówiąc, odchodzimy od modelu ''wyprodukuj - użyj - wyrzuć'' na rzecz modelu ''wyprodukuj - użyj - poddaj recyklingowi''. Wydaje mi się zatem, że jest to podstawowa rzecz, na którą należy zwrócić uwagę przy aplikowaniu o dotację unijną. Jeśli przedsiębiorca nie weźmie pod uwagę aspektu ekologicznego - szczególnie obecnie, w tak złym dla tworzyw sztucznych okresie - to wniosek zapewne nie spotka się z przychylnością oceniających go ekspertów.

Kilka lat temu poprzez innowację rozumieliśmy zastąpienie jednego materiału innym, o polepszonych właściwościach. Nie było to trudne przy tak dynamicznie rozwijającej się branży tworzyw sztucznych i dokonaniom naukowym w zakresie inżynierii materiałowej, nanotechnologii, itp. Dzięki temu przybywało nowych, coraz bardziej wyrafinowanych materiałów skrojonych pod konkretne zastosowania. Obecnie, kiedy wyroby z tych surowców trafiają na składowiska, poziom ich skomplikowania staje się rzeczywistym problemem w kontekście ewentualnego recyklingu. Dlatego innowacyjny pod względem funkcjonalności materiał dodatkowo musi być jeszcze ekologiczny (może poza zastosowaniami medycznymi, gdzie kłopot związany z odzyskiem nie jest tak istotny). I to jest podstawowy priorytet.

Firma Conkret posiada doświadczenie w realizacji projektów innowacyjnych, prawda?

Zgadza się. Przy wsparciu unijnym stworzyliśmy solidne zaplecze badawczo-rozwojowe, co pozwoliło nam opracować technologię produkcji folii budowlanych o lepszych właściwościach mechanicznych oraz użytkowych, przy jednoczesnym wykorzystaniu mniejszej ilości surowca. W ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego dla województwa kujawsko-pomorskiego wdrożyliśmy nowe technologie wytwarzania folii polietylenowej metodami współwytłaczania i podciśnieniowego termoformingu polietylenu. Możemy również pochwalić się rozpoczęciem nowego procesu produkcji bezzapachowego regranulatu i folii w oparciu o innowacyjną technologię Contalen Odour Free. Jego innowacyjność polega na odpowiednim doborze elementów składowych ciągu technologicznego oraz parametrów pozwalających uzyskać bezzapachowy regranulat o wyższych właściwościach technicznych od wariantu standardowego, pochodzący z odpadów komunalno-selektywnych.

Obecnie zaś realizujemy projekt polegający na opracowaniu i wdrożeniu nowatorskiej metody (o roboczej nazwie ACP) produkcji polietylenu z odpadów postkonsumenckich, pozwalającej na uzyskanie surowca wtórnego o właściwościach zbliżonych do tworzywa oryginalnego oraz zmniejszającej liczbę odpadów nieużytecznych powstających w procesie recyklingu. W wyniku tego projektu oferta firmy rozszerzy się o kolejne innowacyjne wyroby: regranulat Contalen ACP oraz wytłaczaną z niego folię ACP.

Czy to wasza autorska technologia? Jak wypada ona w porównaniu do tego, co mogą zaoferować inni producenci regranulatów?

Prekursorem i autorem projektu mającego na celu wprowadzenie innowacyjnej technologii ACP jest sam prezes firmy, pan Zbigniew Trejderowski. Myślę, że w tej kwestii naprawdę mamy powody do dumy. W Polsce technologia ta nie jest jeszcze stosowana, zaś na świecie wiadomo zaledwie o kilku jej wykorzystaniach; tam jednak proces jest wciąż w fazie zaawansowanych badań, podczas gdy my możemy stosować go na skalę przemysłową.

Jaka jest wartość tego projektu?

Cały projekt zamyka się w kwocie 28 mln złotych, zaś dofinansowanie z UE wynosi prawie 10 mln złotych. W jego ramach została nabyta specjalnie zaprojektowana przez nas linia produkcyjna; powstaje również hala magazynowo-produkcyjna na potrzeby instalacji tejże linii oraz składowania surowców i wytworzonych wyrobów.

Rozmawiał Jacek LeszczyńskiProducent folii dla budownictwa, rolnictwa
 

Producent folii dla budownictwa, rolnictwa oraz innych celów opakowaniowych

Polska

Reportaże

Forum