GE Plastics walczy z ołowiem w systemach ochrony radiologicznej

GE Plastics walczy z ołowiem w systemach ochrony radiologicznej
GE Plastics wprowadza na rynek nową linię materiałów termoplastycznych o wysokim ciężarze właściwym (HSG – high specific gravity), które mogą zastąpić ołów w wielu systemach ochrony radiologicznej stosowanych w służbie zdrowia.

Urządzenia medyczne emitujące promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie gamma muszą posiadać osłony chroniące operatorów, lekarzy klinicznych, pacjentów oraz czułe podzespoły elektroniczne przed przeciekami promieniowania z lampy rentgenowskiej i rozpraszaniem promieniowania w pomieszczeniu.

Dlatego też tworzywa o wysokiej gęstości firmy GE LNP Thermocomp HSG do ochrony radiologicznej, umożliwiają stosowanie rozwiązań ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim bez używania znanych toksycznych substancji. Zapewniają jednocześnie większą swobodę projektowania i wyższy poziom produkcji przy niższych kosztach całkowitych dzięki zastosowaniu formowania wtryskowego.

- Producenci systemów ochrony radiologicznej wciąż borykają się z problemem ołowiu, zarówno w kwestii ochrony zdrowia jak i składowania – mówi Clark Frissora, dyrektor rynku, Healthcare, GE Plastics. - Mamy przyjemność zaoferowania nowej alternatywy dla ołowiu. Umożliwi ona producentom projektowanie bezpieczniejszych rozwiązań. Tworzywa z grupy LNP Thermocomp HSG chronią przed promieniowaniem rentgenowskim i mają przewagę nad ołowiem w szeregu zastosowań w służbie zdrowia, również pod kątem projektowania i redukcji kosztów – ocenia Frissora.

W związku z coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami związanymi z toksycznością i zagrożeniami środowiskowymi jakie stanowi ołów, producenci stale poszukują materiałów zastępczych.

Na przykład, unijna dyrektywa o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS) wymaga prawie całkowitego wyeliminowania ołowiu z większości sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ponadto, ołów narzuca duże ograniczenia projektantom. Szkło chroniące przed promieniowaniem rentgenowskim zawierające ołów musi być bardzo grube. To z kolei ogranicza możliwości jego wykorzystywania i projektowania. Co więcej, ochrona ołowiowa może posiadać „gorące punkty”, czyli miejsca, przez które może przedostać się promieniowanie rentgenowskie.

Udowodniono, że tworzywa LNP Thermocomp HSG firmy GE chroniące przed promieniowaniem rentgenowskim, zabezpieczają przed promieniowaniem tak samo skutecznie jak ołów, jednakże bez wycieków i gorących punktów.

Oparte są na wolframie – bezpiecznym materiale o wysokiej gęstości - w poliamidzie 6.

Dzięki temu tworzywom LNP Thermocomp HSG chroniącym przed promieniowaniem rentgenowskim, można nadawać większą sztywność, wytrzymałość i odporność na uderzenia. Tym samym mogą spełnić wysokie wymogi dla zastosowań opartych na technologii formowania wtryskowego.

GE Healthcare wykorzystało tworzywo LNP Thermcomp HSG chroniące przed promieniowaniem rentgenowskim w kilku zastosowaniach aparatu rentgenowskiego OEC 9800, zaprojektowanego do przeprowadzania zabiegów w kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej i ortopedycznej.