GE Plastics walczy z ołowiem w systemach ochrony radiologicznej


Materiał ochronny użyty jest w kolimatorze, który absorbuje promieniowanie rozproszone i zmniejsza dawkę ekspozycyjną.

Dzięki tworzywu LNP Thermcomp HSG, firma GE Healthcare, oprócz zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, odniosła wiele korzyści.

Wprowadzanie tworzyw konstrukcyjnych przeznaczonych do wtrysku, w miejsce walcowanego i wyciskanego ołowiu, może pomóc w uzyskaniu lepszych specyfikacji technicznych i większej integralności podzespołów zwiększając jednocześnie wydajność i bezpieczeństwo sprzętu rentgenowskiego.

Eliminacja dodatkowych operacji technologicznych wymaganych przez ołów, a także połączenie wielu elementów w jedną część, zmniejszyły całkowity czas produkcji, koszty systemowe oraz uprościły cały proces.


- Zastąpienie ołowiu przez tworzywo LNP Thermcomp HSG w naszym sprzęcie radiologicznym pomoże nam zwiększyć poziom bezpieczeństwa pacjentów i personelu - ocenia David Barker, dyrektor ds. technicznych, GE Healthcare. - Integralność wszystkich podzespołów jaką uzyskuje się dzięki formowaniu wtryskowemu umożliwia jednolitą ochronę i daje projektantom kontrolę nad ilością promieniowania filtrowanego przez ich przyrządy. Fakt, że tworzywo jest przyjazne dla środowiska i zmniejsza całościowe koszty systemowe był mile widzianą premią.

Koncern GE Plastics współpracuje z Thogus Products Company, firmą zajmującą się formowaniem wtryskowym, tworząc nowe klasy materiału Thermocomp HSG, które posiadają podobny ciężar właściwy co ołów.

Powstała również wersja elastyczna tego tworzywa przeznaczona do specjalnych zastosowań. Firmy pracują również wspólnie nad opracowaniem gatunku elastomeru o dużym współczynniku wydłużenia, który zapewni wyjątkową elastyczność projektowania.

Tego typu kompozyt stwarza możliwość zastąpienia innych materiałów ochronnych przy podobnych kosztach i lepszej wydajności. Zastosowania obejmują: urządzenia i kontenery zabezpieczone przed promieniowaniem rentgenowskim, obudowy, podzespoły lamp rentgenowskich, sprzęt RTG do gabinetów dentystycznych oraz kontenery używane w medycynie nuklearnej.

Na przyszły rozwój zastosowań tworzyw LNP Thermocomp HSG chroniących przed promieniowaniem rentgenowskim mogą mieć korzystny wpływ możliwości jakie dają centra Global Application Technology (GApT) firmy GE.

Są to np. projektowanie elementów dla konkretnego użytkownika, testowanie określonych zastosowań opartych na technologii formowania wtryskowego oraz analiza metodą „teardown” polegającą na demontażu istniejących zespołów zbudowanych z tradycyjnych materiałów takich jak metale oraz na szukaniu możliwości konsolidacji części, które można zastąpić elementami termoplastycznymi produkowanymi w technologii formowania wtryskowego.

Tworzywa firmy GE LNP Thermocomp HSG chroniące przed promieniowaniem rentgenowskim są już dostępne na rynkach światowych.