GUS: słabsza dynamika produkcji przemysłowej w sierpniu

GUS: słabsza dynamika produkcji… Z danych GUS wynika, iż w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,2 proc. wyższa niż przed rokiem i o 4,5 proc. niższa aniżeli w lipcu br. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana była wyższa o 2,6 proc. niż w lipcu 2012 roku i o 0,9 proc. niższa niż przed miesiącem.

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 z 34 działów przemysłu, m.in. w branży wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy. O ile jednak w lipcu produkcja sprzedana była w tej branży była o 13,1 proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, tak w sierpniu br. produkcja wzrosła o 6,5 proc. w stosunku do sierpnia 2012 roku.

Wśród sektorów, które odnotowały w sierpniu spadek produkcji, znalazła się m.in. branża chemiczna - produkcja sprzedana była tam o 8,4 proc. niższa niż w analogicznym miesiącu ub.r.

Czytaj więcej:
Analiza 398