Gorsza koniunktura obniżyła wyniki finansowe Grupy Azoty Puławy

Gorsza koniunktura obniżyła…
Grupa Azoty Puławy zakończyła rok 2016 skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży na poziomie 3,3 mld zł, wobec 3,8 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy zysku netto na poziomie 270 mln zł (448 mln zł w 2015 roku) i zysku EBITDA 490 mln zł, wobec 662 mln zł w roku ubiegłym.

Wyniki czwartego kwartału 2016 roku zamknęły się w Grupie Azoty Puławy skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży na poziomie 875 mln zł, wobec 960 mln zł w IV kw. 2015 r przy zysku netto na poziomie 27 mln zł, wobec 114 mln zł w IV kw. 2015 r. W ujęciu kwartalnym wynik EBITDA osiągnął poziom 78 mln zł, przy 172 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

- Biorąc pod uwagę wyraźnie gorszą koniunkturę na rynku nawozowym, która towarzyszyła nam przez cały ubiegły rok, wyniki 2016 roku Grupy Azoty Puławy oceniam pozytywnie - mówi Jacek Janiszek, prezes zarządu spółki. - Zarówno drastyczny spadek cen, jak i napływ produktów z importu nie przeszkodziły nam w utrzymaniu naszej dotychczasowej bardzo silnej pozycji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Spółka wykonała w roku 2016 plan ilościowy sprzedaży. Produkcja była dostosowywana do potrzeb rynkowych. Jej dynamika w ujęciu wolumenowym kształtowała się od 93 do 116 proc. roku 2015, przy czym nieco niższa była produkcja nawozów azotowych, a wyższa produkcja produktów chemicznych, zwłaszcza melaminy.

Wysoka nadpodaż płodów rolnych oraz bardzo wysokie spadki cen nawozów, sięgające na rynku krajowym 10 proc., zaś na międzynarodowym 20-35 proc., niekorzystnie wpłynęły na wyniki w segmencie Agro. Spółka dostosowywała się do wyzwań związanych z tą sytuacją m.in. poprzez odpowiednią alokację zasobów do segmentów o wyższej rentowności - większe wykorzystanie mocznika z przeznaczeniem na produkcję melaminy uzyskującej wyższe marże. Dywersyfikacja portfela produktów oraz podejmowane działania pozwoliły ograniczyć niekorzystny wpływ tendencji rynkowych.

Na spadek przychodów segmentu Agro (o ok. 17 proc. r/r) wpłynęły niższe ceny produktów segmentu. Niekorzystny wpływ cen został częściowo zrekompensowany niższą ceną surowców strategicznych, głównie gazu. Dla produktów nawozowych głównym odbiorcą był rynek krajowy. W segmencie Chemia, przy zachowaniu porównywalnych poziomów sprzedaży, EBITDA wzrosła o 81 mln zł, poprawiając marżę z 8,3 proc. do 15,9 proc. Wyraźna poprawa wyników i rentowności tego segmentu to zasługa w głównej mierze korzystnej sprzedaży melaminy. Dla produktów chemicznych głównym odbiorcą pozostały rynki zagraniczne.

Spółka kontynuowała program inwestycyjny, na który w 2016 roku przeznaczyła 276,7 mln zł. (w samych Puławach - ok. 250 mln zł). Spółka realizowała przede wszystkim budowę nowych instalacji - najważniejsza była budowa wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej z budżetem ok. 400 mln zł, powstająca w specjalnej strefie ekonomicznej. Za blisko 700 mln zł wybudowana ma zostać nowa neutralizacja, kolejna jednostka kwasu azotowego, zaś zmodernizowane mają być cztery pozostałe.

Inicjatywy opracowane w spółce znalazły się na liście projektów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W grudniu 2016 roku podpisana została umowa na dofinansowanie nowego procesu produkcji Ɛ-kaprolaktamu, ważnego produktu lekkiej syntezy.