Gorsza koniunktura obniżyła wyniki finansowe Grupy Azoty Puławy

Gorsza koniunktura obniżyła wyniki finansowe Grupy Azoty Puławy
Grupa Azoty Puławy zakończyła rok 2016 skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży na poziomie 3,3 mld zł, wobec 3,8 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy zysku netto na poziomie 270 mln zł (448 mln zł w 2015 roku) i zysku EBITDA 490 mln zł, wobec 662 mln zł w roku ubiegłym.

Wyniki czwartego kwartału 2016 roku zamknęły się w Grupie Azoty Puławy skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży na poziomie 875 mln zł, wobec 960 mln zł w IV kw. 2015 r przy zysku netto na poziomie 27 mln zł, wobec 114 mln zł w IV kw. 2015 r. W ujęciu kwartalnym wynik EBITDA osiągnął poziom 78 mln zł, przy 172 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

- Biorąc pod uwagę wyraźnie gorszą koniunkturę na rynku nawozowym, która towarzyszyła nam przez cały ubiegły rok, wyniki 2016 roku Grupy Azoty Puławy oceniam pozytywnie - mówi Jacek Janiszek, prezes zarządu spółki. - Zarówno drastyczny spadek cen, jak i napływ produktów z importu nie przeszkodziły nam w utrzymaniu naszej dotychczasowej bardzo silnej pozycji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Spółka wykonała w roku 2016 plan ilościowy sprzedaży. Produkcja była dostosowywana do potrzeb rynkowych. Jej dynamika w ujęciu wolumenowym kształtowała się od 93 do 116 proc. roku 2015, przy czym nieco niższa była produkcja nawozów azotowych, a wyższa produkcja produktów chemicznych, zwłaszcza melaminy.

Wysoka nadpodaż płodów rolnych oraz bardzo wysokie spadki cen nawozów, sięgające na rynku krajowym 10 proc., zaś na międzynarodowym 20-35 proc., niekorzystnie wpłynęły na wyniki w segmencie Agro. Spółka dostosowywała się do wyzwań związanych z tą sytuacją m.in. poprzez odpowiednią alokację zasobów do segmentów o wyższej rentowności - większe wykorzystanie mocznika z przeznaczeniem na produkcję melaminy uzyskującej wyższe marże. Dywersyfikacja portfela produktów oraz podejmowane działania pozwoliły ograniczyć niekorzystny wpływ tendencji rynkowych.

Na spadek przychodów segmentu Agro (o ok. 17 proc. r/r) wpłynęły niższe ceny produktów segmentu. Niekorzystny wpływ cen został częściowo zrekompensowany niższą ceną surowców strategicznych, głównie gazu. Dla produktów nawozowych głównym odbiorcą był rynek krajowy. W segmencie Chemia, przy zachowaniu porównywalnych poziomów sprzedaży, EBITDA wzrosła o 81 mln zł, poprawiając marżę z 8,3 proc. do 15,9 proc. Wyraźna poprawa wyników i rentowności tego segmentu to zasługa w głównej mierze korzystnej sprzedaży melaminy. Dla produktów chemicznych głównym odbiorcą pozostały rynki zagraniczne.

Spółka kontynuowała program inwestycyjny, na który w 2016 roku przeznaczyła 276,7 mln zł. (w samych Puławach - ok. 250 mln zł). Spółka realizowała przede wszystkim budowę nowych instalacji - najważniejsza była budowa wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej z budżetem ok. 400 mln zł, powstająca w specjalnej strefie ekonomicznej. Za blisko 700 mln zł wybudowana ma zostać nowa neutralizacja, kolejna jednostka kwasu azotowego, zaś zmodernizowane mają być cztery pozostałe.

Inicjatywy opracowane w spółce znalazły się na liście projektów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W grudniu 2016 roku podpisana została umowa na dofinansowanie nowego procesu produkcji Ɛ-kaprolaktamu, ważnego produktu lekkiej syntezy.